Överföringsstatistiken för 3/2017 har publicerats

01.08.2017

I början av juli överfördes drygt 4 100 arbetspensionsförsäkringar mellan arbetspensionsbolagen: antalet överförda ArPL-försäkringar var 1 486 och antalet FöPL-försäkringar 2 658. Den totala överföringstrafiken uppgick till 69 189 tusen euro. Uppgifterna framgår av den idag publicerade överföringsstatistiken för 3/2017.

Försäkringstagarna kan föra över sina ArPL/FöPL-försäkringar från ett arbetspensionsbolag till ett annat under förutsättning att arbetspensionsförsäkringen har varit i kraft minst ett år i samma bolag före överföringen. Överföringar kan göras fyra gånger per kalenderår: i januari, april, juli och oktober.

Mer ingående information om överföringstrafikens andelar finns på sidan Överföringsstatistik.