Överföringsstatistiken för 3/2018 har publicerats

06.07.2018

I början av juli överfördes drygt 4 050 arbetspensionsförsäkringar mellan arbetspensionsbolagen: antalet överförda ArPL-försäkringar var 1 548 och antalet FöPL-försäkringar 2 502. Den totala överföringstrafiken uppgick till xxx xxx tusen euro. Uppgifterna framgår av den idag publicerade överföringsstatistiken för 3/2018.

Försäkringstagarna kan föra över sina ArPL/FöPL-försäkringar från ett arbetspensionsbolag till ett annat under förutsättning att arbetspensionsförsäkringen har varit i kraft minst ett år i samma bolag före överföringen. Överföringar kan göras fyra gånger per kalenderår: i januari, april, juli och oktober.

Mer ingående information om överföringstrafikens andelar (och tidigare statistik) finns på sidan Överföringsstatistik.