Överföringsstatistiken för 3/2019 har publicerats

21.10.2019

I början av oktober överfördes drygt 6 200 arbetspensionsförsäkringar mellan arbetspensionsbolagen: antalet överförda ArPL-försäkringar var 2 924 och antalet FöPL-försäkringar 3 329.

Den totala överföringstrafiken (ArPL) uppgick till 283 979 tusen euro. Uppgifterna framgår av den idag publicerade överföringsstatistiken för 3/2019.

Försäkringstagarna kan föra över sina ArPL/FöPL-försäkringar från ett arbetspensionsbolag till ett annat under förutsättning att arbetspensionsförsäkringen har varit i kraft minst ett år i samma bolag före överföringen. Överföringar kan göras fyra gånger per kalenderår: i januari, april, juli och oktober.

Mer ingående information om överföringstrafikens andelar finns på sidan Överföringsstatistik.