Överföringsstatistiken för helåret 2016 har publicerats

06.10.2016

I början av oktober var den sista möjligheten år 2016 att föra över arbetspensionsförsäkringar från ett bolag till ett annat. Utgående från de preliminära uppgifter som vi fått av arbetspensionsbolagen har vi sammanställt statistik över de bolagsspecifika överföringarna av försäkringar för helåret 2016.

Försäkringstagarna kan föra över sina ArPL/FöPL-försäkringar från ett arbetspensionsbolag till ett annat under förutsättning att arbetspensionsförsäkringen har varit i kraft minst ett år i samma bolag före överföringen. Överföringar kan göras fyra gånger per kalenderår: i januari, april, juli och oktober.

Överföringstrafiken år 2016 samt övrig statistik för innevarande och tidigare år finns på sidan Överföringsstatistik.