Överföringsstatistiken för helåret 2018 har publicerats

08.10.2018

I början av oktober var den sista möjligheten år 2018 att föra över arbetspensionsförsäkringar från ett bolag till ett annat. Utgående från de preliminära uppgifter som vi fått av arbetspensionsbolagen har vi sammanställt statistik över de bolagsspecifika överföringarna av försäkringar för helåret 2018.

Försäkringstagarna kan föra över sina ArPL/FöPL-försäkringar från ett arbetspensionsbolag till ett annat under förutsättning att arbetspensionsförsäkringen har varit i kraft minst ett år i samma bolag före överföringen. Överföringar kan göras fyra gånger per kalenderår: i januari, april, juli och oktober.

Överföringstrafiken år 2018 (samt övrig statistik för innevarande och tidigare år) finns på sidan Överföringsstatistik.