Regionala arbetspensionsskolan i Mariehamn

12.08.2016

Vi organiserar en regionala arbetspensionsskola i Mariehamn den 19.10.2016. Tillfället är avsedd för arbetsmarknadsorganisationernas förtroendemän, förbundens tjänstemän och förvaltningarnas medlemmar samt för aktiva.

Teman i arbetspensionsskolan i år är arbetspensionsrehabilitering och pensionsreformens nya pensionstyper. Vi svarar bl. a. på frågorna

  • Varför behövs det längre arbetskarriärer?
  • Om arbetsoförmågan hotar, vem har rättigheten till arbetspensionsrehabiliteringen?
  • Hur ser arbetspensionsrehabiliteringens framtid ut?
  • Vad är partiell förtida ålderspension?
  • Vad är arbetslivspension och för vem är den betecknat?
  • Hur värderar försäkringsläkare arbetsförmågan?
  • Varför möter värderingen nödvändigtvis inte med värderingen av egen läkare?

Den regionala arbetspensionsskolan ordnas i samarbete med Arbetspensionsförsäkrarna Tela, FFC, Akava, STTK och Veritas.

Plats och program

Arbetspensionsskola i Mariehamn hölls i Alandica Kultur och kongress, i adressen Strandgatan 33.

Kvällens program är följande:

kl. 17.00–17.30 Kaffe/te/fika

kl. 17.30–18.00 Öppning: Mot längre arbetskarriärer – alla medel till bruk

  • Vad är arbetspensionsrehabilitering?
  • Arbetsoförmågan hotar. Vem har rättigheten till arbetspensionsrehabiliteringen?
  • Hur ser arbetspensionsrehabiliteringens framtid ut?

direktör/intressebevakning Nikolas Elomaa, Tela

kl. 18.00–18.45 Pensionsreformen och nya pensionstyper: partiell förtida ålderspension och arbetslivspension

ekonom Joonas Rahkola, FFC

kl. 18.45–19.00 Paus

kl. 19.00–19.45 Arbetsförmågans värdering ur försäkringsläkarens synpunkt

försäkringsläkare Teemu Takala, Veritas

Anmälning

Anmäla dig senast fredag den 30.9.2016:

Arbetspensionsskola i Mariehamn 19.10.2016

Närmare information:

Nikolas Elomaa, direktör/intressebevakning

nikolas.elomaa(at)tela.fi, tel. 010 680 6720

Den regionala arbetspensionsskolan i Mariehamnpdf, 261 kB