Risto Murto valdes till styrelseordförande

18.04.2017

Verkställande direktör Risto Murto från Ömsesidiga arbetspensionsförsäkringsbolaget Varma har valts till ny styrelseordförande. Valet gjordes av föreningens årsstämma 11.4.2017.

På årsstämman valdes också styrelsens vice ordförande samt övriga medlemmar.

Till första vice ordförande valdes verkställande direktör Timo Ritakallio från Ömsesidiga Pensionsförsäkringsbolaget Ilmarinen. Som andra vice ordförande fortsätter verkställande direktör Timo Kietäväinen från Keva och som tredje vice ordförande verkställande direktör Harri Lemmetti från Rundradions pensionsstiftelse.

Som nya styrelsemedlemmar invaldes kyrkorådet Leena Rantanen från Kyrkans pensionsfond.

Som styrelsemedlemmar fortsätter dessutom verkställande direktör Stefan Björkman från Ömsesidiga Pensionsförsäkringsbolaget Etera, verkställande direktör Åsa Ceder från Försäkringsaktiebolaget Pensions-Alandia, verkställande direktör Satu Huber från Ömsesidiga Pensionsförsäkringsbolaget Elo, verkställande direktör Päivi Huotari från Lantbruksföretagarnas pensionsanstalt, verkställande direktör Jan-Erik Stenman från Pensionsförsäkringsaktiebolaget Veritas, verkställande direktör Timo Toropainen från Pensionsstiftelseföreningen – PSF och verkställande direktör Kari Välimäki från Sjömanspensionskassan.

Telas styrelse