Satu Huber fortsätter som styrelseordförande

07.05.2020

Verkställande direktör Satu Huber från Arbetspensionsbolaget Elo har valts till ny styrelseordförande. Valet gjordes av föreningens årsstämma. Huber fortsätter som ordförande för andra året.

På årsstämman valdes också styrelsens vice ordförande samt övriga medlemmar.

Vice ordförandes sammansättning förblev oförändrad. Till första vice ordförande valdes verkställande direktör Jouko Pölönen från Ilmarinen, till andra vice ordförande verkställande direktör Timo Kietäväinen från Keva och till tredje vice ordförande verkställande direktör Pasi Strömberg från Eläkekassa Verso.

Sammansättningen av övriga styrelseledamöter var också oförändrad, eftersom de medlemmar som var i tur att avgå omvaldes.

Därför som styrelsemedlemmar fortsätter verkställande direktör Päivi Huotari från Lantbruksföretagarnas pensionsanstalt LPA, verkställande direktör Risto Murto från Varma, verkställande direktör Carl Pettersson från Veritas Pensionsförsäkring, kyrkorådet Leena Rantanen från Kyrkans pensionsfond, verkställande direktör Timo Toropainen från Pensionsstiftelseföreningen och verkställande direktör Kari Välimäki från Sjömanspensionskassan.