Satu Huber valdes till styrelseordförande

11.04.2019

Verkställande direktör Satu Huber från Arbetspensionsbolaget Elo har valts till ny styrelseordförande. Valet gjordes av föreningens årsstämma.

På årsstämman valdes också styrelsens vice ordförande samt övriga medlemmar. Till första vice ordförande valdes Jouko Pölönen från Ilmarinen, till andra vice ordförande Timo Kietäväinen från Keva och till tredje vice ordförande Pasi Strömberg från Eläkekassa Verso.Inga förändringar skedde i sammansättningen av vice ordförandena.

Sammansättningen av övriga styrelseledamöter var också oförändrad, eftersom de medlemmar som var i tur att avgå omvaldes.

Därför som styrelsemedlemmar fortsätter Päivi Huotari från Lantbruksföretagarnas pensionsanstalt LPA, Risto Murto från Varma, Carl Pettersson från Veritas Pensionsförsäkring, Leena Rantanen från Kyrkans pensionsfond, Timo Toropainen från Pensionsstiftelseföreningen och Kari Välimäki från Sjömanspensionskassan.

Telas styrelse