Tidsserierna över arbetspensionsmedlen och avkastningen på placeringarna har uppdaterats med 2019-data

08.04.2020

Vi har uppdaterat tidsserierna över arbetspensionsmedlen samt tidsserier över avkastningen på placeringarna på vår webbplats att motsvara situationen i slutet av år 2019.

På sidan Tidsserier över arbetspensionsmedlen finns följande statistiska bilder:

  • arbetspensionsmedlen i procent av BNP (från och med år 1997)
  • fördelningen av arbetspensionsbolagens placeringar (från och med år 1980).

På sidan Tidsserier över avkastningen på placeringarna finns följande diagram med början år 1997:

  • den nominella avkastningen på arbetspensionsplaceringarna inom den privata sektorn
  • den reala avkastningen på arbetspensionsplaceringarna inom den privata sektorn
  • den nominella avkastningen på arbetspensionsplaceringarna inom den offentliga sektorn.

De statistiska bilderna uppdateras en gång om året i mars-april.