Tidsserierna över arbetspensionssektorns börsinnehav har uppdaterats

04.04.2019

Vi har uppdaterat tidsserierna över arbetspensionssektorns börsinnehav i Finland att motsvara situationen i slutet av år 2018.

Vid utgången av fjolåret ägde arbetspensionssektorn som helhet finska noterade aktier till ett värde av 14,4 miljarder euro. Av dessa innehav var 73,9 procent eller 10,6 miljarder euro i arbetspensionsbolagens ägo. Den resterande andelen på 26,1 procent ägdes av pensionsförsäkrarna inom den offentliga sektorn, pensionsstiftelserna och -kassorna samt Sjömanspensionskassan och LPA.

På sidan Tidsserier över arbetspensionssektorns börsinnehav i Finland finns diagram över hela arbetspensionssektorns och arbetspensionsbolagens innehav av finska noterade aktier från och med år 2004 samt deras andel av marknadsvärdet på Helsingforsbörsen.