Tidsserierna över arbetspensionssektorns börsinnehav har uppdaterats

31.05.2017

Vi har uppdaterat tidsserierna över arbetspensionssektorns börsinnehav i Finland att motsvara situationen i slutet av år 2016.

Vid utgången av fjolåret ägde arbetspensionssektorn som helhet finska noterade aktier till ett värde av 13,8 miljarder euro. Av dessa innehav var 72,4 procent eller 10,0 miljarder euro i arbetspensionsbolagens ägo. Den resterande andelen på 27,6 procent ägdes av pensionsförsäkrarna inom den offentliga sektorn, pensionsstiftelserna och -kassorna samt Sjömanspensionskassan och LPA.

På sidan Tidsserier över arbetspensionssektorns börsinnehav i Finland finns diagram över hela arbetspensionssektorns och arbetspensionsbolagens innehav av finska noterade aktier från och med år 2004 samt deras andel av marknadsvärdet på Helsingforsbörsen.