Tidsserierna över arbetspensionssektorns börsinnehav har uppdaterats med 2019-data

08.04.2020

Vi har uppdaterat tidsserierna över arbetspensionssektorns börsinnehav i Finland att motsvara situationen i slutet av år 2019.

Vid utgången av fjolåret ägde arbetspensionssektorn som helhet finska noterade aktier till ett värde av 16,7 miljarder euro. Av dessa innehav var 76,6 procent eller 12,8 miljarder euro i arbetspensionsbolagens ägo. Den resterande andelen på 23,4 procent ägdes av pensionsförsäkrarna inom den offentliga sektorn, pensionsstiftelserna och -kassorna samt Sjömanspensionskassan och LPA.

På sidan Tidsserier över arbetspensionssektorns börsinnehav i Finland finns diagram över hela arbetspensionssektorns och arbetspensionsbolagens innehav av finska noterade aktier från och med år 2004 samt deras andel av marknadsvärdet på Helsingforsbörsen.