Uppgifterna om arbetspensionsförsäkrarnas placeringsfördelning och avkastning i slutet av juni 2017 har publicerats

30.08.2017

Uppgifterna om fördelningen av placeringarna och avkastningen för de sju största arbetspensionsförsäkrarna för det andra kvartalet år 2017 har sammanställts.

Denna grupp med de sju största aktörerna består av fem arbetspensionsbolag och två pensionsförsäkrare inom den offentliga sektorn. De sammanlagda placeringstillgångarna hos dessa pensionsförsäkrare uppgick till 184,2 miljarder euro i slutet av juni.

På samma sida finns durationerna för de största arbetspensionsförsäkrarnas masskuldebrevslån och öppen valutaposition. Med duration avses för ränteriskens del den modifierade durationen, som beskriver masskuldebrevsplaceringarnas känslighet för förändringar i räntenivån. Den öppna valutapositionen beskriver de potentiella riskerna i arbetspensionsförsäkrarnas placeringsportföljer, särskilt valutarisken.

Uppgifterna om placeringsfördelningen och avkastningen för arbetspensionsförsäkrarna samt duration och öppen valutaposition finns samlade på sidan Delårsuppgifter per arbetspensionsförsäkrare samt duration. Mer ingående uppgifter finns på respektive arbetspensionsförsäkrares egna webbsidor.