Uppgifterna om arbetspensionsförsäkrarnas placeringsfördelning och avkastning i slutet av september 2016 har publicerats

02.11.2016

Uppgifterna om fördelningen av placeringarna och avkastningen för de sju största arbetspensionsförsäkrarna för det tredje kvartalet år 2016 har sammanställts. Denna grupp med de sju största aktörerna består av fem arbetspensionsbolag och två pensionsförsäkrare inom den offentliga sektorn.

De sammanlagda placeringstillgångarna hos dessa pensionsförsäkrare uppgick till 174 miljarder euro i slutet av september.

Uppgifterna om placeringsfördelningen och avkastningen för arbetspensionsförsäkrarna finns samlade på sidan Delårsuppgifter per arbetspensionsförsäkrare. Mer ingående uppgifter finns på respektive arbetspensionsförsäkrares egna webbsidor.