Eläkevarat laskivat alkuvuonna

22.06.2016

Suomalaisten työeläkevarojen määrä laski hiukan vuoden ensimmäisellä neljänneksellä. Varoja oli maaliskuun lopussa 177,8 miljardia euroa, mikä on 3,1 miljardia vähemmän kuin viime vuoden lopulla.

Varoista lähes puolet, 83,4 miljardia (46,9 %) oli osakkeissa ja osaketyyppisissä sijoituksissa. Korkosijoituksissa oli noin 79,8 miljardia (44,9 %) sekä kiinteistösijoituksissa 14,6 miljardia (8,2 %). Tiedot käyvät ilmi Työeläkevakuuttajat Telan tilastoanalyysistä.

Sijoitusvarojen kehitykseen vaikuttavat sijoitusten tuotot sekä eläkemaksutulojen ja eläkemenojen erotus.

– Alkuvuonna sijoitukset tuottivat heikosti, etenkin pörssiosakkeissa. Sijoitusympäristö kansainvälisillä rahoitusmarkkinoilla on ollut haastava ja markkinatilanne epävarma esimerkiksi Kiinan talouskasvun hidastumisen ja raaka-aineiden hinnanlaskun vuoksi, sanoo Telan analyytikko Peter Halonen.

– Työeläkevakuuttajat vähensivätkin sijoitusten riskitasoja myymällä riskipitoisempia sijoituksia ensimmäisellä vuosineljänneksellä.

Varojen laskuun vaikutti myös se, että työnantajilta ja työntekijöiltä kerättävät eläkemaksut eivät enää pariin vuoteen ole riittäneet kattamaan maksussa olevia eläkkeitä. Eläkkeistä katetaan tänä vuonna eläkevarojen sijoitusten tuotoilla nettomääräisesti jo yli miljardi euroa.

– Yhä useampi eläke-euro maksetaan jatkossa rahastoista. Sijoitustuottoja tarvitaan tästä eteenpäin pysyvästi rahoittamaan osa eläkkeistä ja niiden osuus tuleekin merkittävästi nousemaan seuraavat vuosikymmenet, Halonen korostaa.

Lisäksi varojen määrää hieman laski myös uudistunut tilastojen raportointipohja, minkä johdosta tiedonkeruu tarkentui tietyiltä osin. Tarkemmat tiedot uudistuksesta löytyvät analyysistä.

Euroalueen ulkopuoliset sijoitukset kasvussa

Työeläkevaroista oli ensimmäisen vuosineljänneksen lopulla sijoitettuna euroalueen ulkopuolelle 51,3 prosenttia, Suomeen 27,6 prosenttia ja muulle euroalueelle 21,1 prosenttia. Euroalueen ulkopuolisten maiden osuus on ollut kasvussa viime vuodet. Samoin kotimaisten sijoitusten osuus on ollut hienoisessa kasvussa.

– Euroalueen ulkopuolelle suuntaamisen taustalla on ollut sijoitusvarojen entistä tehokkaampi riskienhajautus. Kotimaassa ja Euroopassa talouskasvu ja siten mahdollisuus tuottoihin on ollut heikkoa. Suomalalaiset eläkkeensaajat ovat kuitenkin päässeet näin hyötymään muualla tapahtuvasta kasvusta, Halonen huomauttaa.

Eläkevaroja koskeva Telan tilastoanalyysi sisältää tiedot eläkevakuutusyhtiöiden, eläkekassojen, eläkesäätiöiden, Kelan toimihenkilöiden eläkerahaston, Kevan, Kirkon keskusrahaston, Maatalousyrittäjien eläkelaitoksen, Merimieseläkekassan, Suomen Pankin Eläkerahaston ja Valtion Eläkerahaston sijoitustoiminnasta. Tilastoissa on mukana vain lakisääteinen työeläketurva.

Analyysi sijoitusvarojen määristä ja kohdentumisesta löytyy kokonaisuudessaan Sijoitusanalyysi-sivulta. Sivulta löytyy myös uusi, eläkevarojen kehittymisestä kertova peruskuvasarja.

Lisätiedot:

Analyytikko Peter Halonen, puh. 010 680 6731 (22.6.)

Johtava ekonomisti Reijo Vanne, puh. 010 680 6723

Analyysitoimintojen johtaja Minna Lehmuskero, puh. 010 680 6718

Työeläkevakuuttajat TELA ry on kaikkien Suomessa toimivien työeläkevakuuttajien edunvalvontajärjestö. Telan jäseninä ovat kaikki lakisääteistä työeläketurvaa hoitavat työeläkevakuuttajat.