Eläkevarojen tuotto niukasti plussalla ensimmäisellä vuosipuoliskolla

14.09.2016

Suomalaisten työeläkevaroja oli kesäkuun lopulla noin 180,3 miljardia euroa. Varojen määrä nousi 2,4 miljardilla vuoden toisen neljänneksen aikana.

Nousuun vaikutti toisen vuosineljänneksen positiivinen tuottokehitys. Ensimmäisen vuosineljänneksen tuotot olivat kuitenkin sen verran heikot, että koko vuosipuolisko päättyi vain hieman plussan puolelle (0,3 % nimellinen ja -0,1 % reaalinen tuotto). Tiedot käyvät ilmi Työeläkevakuuttajat Telan tilastoanalyysistä.

Varoista lähes puolet, noin 83,6 miljardia (46,3 %) oli osakkeissa ja osaketyyppisissä sijoituksissa. Korkosijoituksissa oli noin 81,9 miljardia (45,4 %) sekä kiinteistösijoituksissa noin 14,9 miljardia (8,3 %).

Tilanne rahoitusmarkkinoilla parani hiukan toisella vuosineljänneksellä, kun keskuspankit jatkoivat elvyttävää rahapolitiikkaa ja esimerkiksi Yhdysvalloista ja Kiinasta julkaistiin kohtalaisia talouslukuja, arvioi Telan analyytikko Peter Halonen.

- Toisaalta elvyttävä rahapolitiikka ja siitä johtuva matala korkotaso ovat kuitenkin edelleen tehneet sijoitusympäristöstä haastavan etenkin korkosijoituksissa. Brexit taas iski erityisesti osakkeisiin toisella neljänneksellä ja on lisännyt niin taloudellista kuin poliittistakin epävarmuutta.

Eläkevaroja sijoitetaan vuosikymmenten tähtäimellä

Suomalaisten työeläkkeistä rahoitetaan tällä hetkellä noin kuudesosa sijoitusvaroilla ja niiden tuotoilla. Halonen korostaa, että eläkkeiden rahoituksen kannalta merkittävintä on pitkän aikavälin kehitys.

Eläketurvakeskus käyttää kestävyyslaskelmissaan eläkevaroille 3,5 prosentin reaalista tuotto-oletusta. Pitkällä, vajaan 20 vuoden aikavälillä eläkerahastojen reaalinen tuotto inflaation vaikutukset huomioiden on ollut 4,1 prosenttia.

- Tarkasteluväli vaikuttaa todella paljon siihen, miltä eläkevarojen tuottokehitys näyttää. Finanssikriisin jälkeen epävarmuus on lisääntynyt ja tuottovaihtelut kasvaneet aiempaa suuremmiksi, Halonen korostaa.

Maailman suuret eläkerahastot nollan tuntumassa

Vajaan 20 vuoden tilastointijaksosta ensimmäisen 10 vuoden aikana sijoitukset tuottivat reaalisesti 5,7 prosenttia, muun muassa 90-luvun lopun kotimaisen talouden nousukauden ansiosta. Jälkimmäisen vajaan 10 vuoden aikana eläkevarat ovat tuottaneet reaalisesti 2,4 prosenttia.

- Maailman suurimpien eläkerahastojen tuotot esimerkiksi Japanissa, Norjassa, Hollannissa ja Yhdysvalloissa ovat viime vuonna olleet nollan tuntumassa. Tämä kuvastaa globaalin markkinatilanteen vaikeutta, me toimimme samassa sijoitusympäristössä, Halonen sanoo.

Suomalaiset eläkevakuuttajat pyrkivät kuitenkin koko ajan hakemaan uusia, tuottavia sijoituskohteita, Halonen muistuttaa.

- Niin kauan, kun sijoitusten tuotto pitkällä aikavälillä ylittää palkkasumman kasvuvauhdin, eläkevaroja kannattaa sijoittaa ja osa eläkkeistä kattaa sijoitusten tuotoilla. Tällöin eläkkeet saadaan rahoitettua matalammalla eläkemaksulla kuin ilman rahastointia.

Työeläkevaroista oli toisen vuosineljänneksen lopulla sijoitettuna euroalueen ulkopuolelle 52,5 prosenttia, Suomeen 27,0 prosenttia ja muulle euroalueelle 20,5 prosenttia.

Eläkevaroja koskeva Telan tilastoanalyysi sisältää tiedot eläkevakuutusyhtiöiden, eläkekassojen, eläkesäätiöiden, Kelan toimihenkilöiden eläkerahaston, Kevan, Kirkon keskusrahaston, Maatalousyrittäjien eläkelaitoksen, Merimieseläkekassan, Suomen Pankin Eläkerahaston ja Valtion Eläkerahaston sijoitustoiminnasta. Tilastoissa on mukana vain lakisääteinen työeläketurva.

Analyysi sijoitusvarojen määristä ja kohdentumisesta löytyy kokonaisuudessaan Telan Sijoitusanalyysi-sivulta.

Lisätiedot:

Analyytikko Peter Halonen, puh. 040 585 0450

Työeläkevakuuttajat TELA ry on kaikkien Suomessa toimivien työeläkevakuuttajien edunvalvontajärjestö. Telan jäseninä ovat kaikki lakisääteistä työeläketurvaa hoitavat työeläkevakuuttajat.