FK ja Tela: Päättäjiltä vahva tuki nykyiselle työeläkejärjestelmälle

07.04.2015

Finanssialan Keskusliiton ja Työeläkevakuuttajat Telan yhteistiedote

Suomalaiselle hajautetulle työeläkejärjestelmämallille on vahva, laaja tuki poliittisten päättäjien keskuudessa. 82 prosenttia päättäjistä pitää erittäin tai jokseenkin tärkeänä nykyistä mallia, jossa yksityisen sektorin työeläkkeitä hallinnoidaan hajautetusti useissa eri työeläkeyhtiöissä sekä eläkesäätiöissä ja –kassoissa, jotka kilpailevat keskenään.

Aula Research -tutkimuslaitos selvitti päättäjien suhtautumista työeläkemalliin Finanssialan Keskusliiton (FK) toimeksiannosta. Vahvin tuki mallille oli kokoomuksessa, keskustassa, perussuomalasissa, kristillisdemokraateissa ja sosialidemokraateissa.

”Poliittisten päättäjien laaja ja vahva tuki suomalaiselle työeläkemallille on hieno asia. Hajautetulla mallilla turvataan se, että eläkevarat käytetään yksinomaan työeläketurvan rahoittamiseen. On ehdottoman tärkeätä, että tuleva eduskunta ja hallitus kunnioittavat tätä periaatetta. Työeläkkeet ovat olennainen osa sosiaaliturvaamme”, FK:n toimitusjohtaja Piia-Noora Kauppi korostaa.

Myös nuoret kannattavat hajautettua työeläkejärjestelmää, vaikka heidän joukossaan on myös eniten en osaa sanoa -vastauksia. 72 prosenttia 18-35-vuotiaista pitää hajautettua järjestelmää erittäin tai jokseenkin tärkeänä.

Kauppi muistuttaa, että suomalainen työeläkejärjestelmä on saanut kansainvälistä tunnustusta. Eläkeasiantuntijoina tunnetut professorit Nicholas Barr ja Keith Ambacthsheer arvioivat Eläketurvakeskuksen vuonna 2013 teettämässä selvityksessä, että suomalainen työeläkejärjestelmä on joustava, kattava ja perusteiltaan kestävä.

Työeläkevaroja ei valtion budjetin tilkkeeksi

”Eläkkeensaajan kannalta usean työeläkevakuuttajan toimeenpanoon perustuva malli on turvallisin", Työeläkevakuuttajat Telan toimitusjohtaja Suvi-Anne Siimes sanoo.

Työeläkevarat ovat meillä eläkevakuuttajien hoidossa erillään valtion budjetista, toisin kuin monissa muissa maissa.

”Meillä eläkevaroja ei ole otettu budjetin tilkkeeksi eikä eläkkeitä ole tarvinnut leikata, niin kuin joissakin EU-maissa on talousvaikeuksien takia jouduttu tekemään”, Siimes painottaa.

Suomessa lakisääteinen, kattava eläketurva saadaan kaikesta työstä yhtäläisin ehdoin kertyvästä työeläkkeistä. Muualla Euroopassa työ- ja ammattialoittain vaihtelevilla työantaja- ja ammattialakohtaisilla lisäeläkkeillä on vahvempi rooli.

Suomalaisesta eläkejärjestelmän toteuttamistavasta on sovittu EU-liittymissopimuksen yhteydessä. Liittymissopimus velvoittaa pitämään työeläkevakuuttamisen erillään muusta vakuutustoiminnasta. Siksi lakisääteinen eläkevakuuttaminen ei ole rajat ylittävän kilpailun piirissä.

”Suomi saa käyttää lakisääteisiä työeläkevakuuttajia ja niiden hallinnoimia varoja ainoastaan eläketurvan rahoittamiseen ja hoitamiseen, ei muiden kansallisten päämäärien edistämiseen”, Siimes toteaa.

Suomen työeläkejärjestelmän vakiintunut ja tunnustettu EU-oikeudellinen asema on Siimeksen mukaan merkittävä myös nykyisen eläkepolitiikkamme ja sen hajautetun toimeenpanon kannalta.

”On tärkeää, että meillä on jatkossakin oikeus päättää itsenäisesti eläkkeistämme ja eläkejärjestelmämme toimeenpanosta. Se onnistuu, kun pidämme kiinni liittymissopimuksen yhteydessä sovituista ehdoista ja eurooppalaisista pelisäännöistä”, Siimes korostaa.

FK:n ja Telan yhteiset teesit työeläkejärjestelmästä:

  • Työeläkkeiden maksajien ja saajien etu turvataan parhaiten hajautetulla toimeenpanolla
  • Työeläkevarat on käytettävä yksinomaan työeläketurvan rahoittamiseen
  • Lakisääteinen työeläke on osa suomalaista sosiaaliturvaa eikä sitä tule avata rajat ylittävälle kilpailulle
  • Työeläketurvasta päättämisen tulee kuulua Suomen omaan harkintaan
  • Työeläkevaroja tulee voida sijoittaa monipuolisesti ja pitkäjänteisesti
  • Työeläkejärjestelmän on kestettävä myös tuleville sukupolville

FK: Päättäjien mielipiteet työeläkejärjestelmästä

Lisätiedot:

Toimitusjohtaja Piia-Noora Kauppi, FK, puh. 020 793 4210
Toimitusjohtaja Suvi-Anne Siimes, Tela, puh. 0400 414 303
Viestintäjohtaja Minna Sirkka, Tela, puh. 040 554 6659
Viestintä- ja yhteiskuntasuhdejohtaja Tuomo Yli-Huttula, FK, puh. 040 652 9118