Nimityksiä Telassa: Outi Aalto johtavaksi lakiasiaintuntijaksi

02.01.2017

Oikeustieteen kandidaatti Outi Aalto (39) on nimitetty Työeläkevakuuttajat Telan johtavaksi lakiasiaintuntijaksi. Aalto toimii tällä hetkellä lakimiehenä Finanssialan Keskusliitossa, jossa hän on työskennellyt vuodesta 2006 lähtien. Siellä Aallon vastuualueina ovat olleet vahinkovakuutus ja tietosuoja.

Aallon tehtäviin Telassa kuuluvat erityisesti työeläkealan kansalliseen ja EU-oikeudelliseen asemaan liittyvät kysymykset. Lisäksi hän vastaa työeläkealan toimintaympäristöön liittyvän lainsäädännön valmisteluprosessien seurannasta sekä toimialan kantojen valmistelusta. Aalto aloittaa Telassa 6.2.2017.

Jouni Herkama johtavaksi lakiasiaintuntijaksi

Telan lakimies Jouni Herkama on nimitetty johtavaksi lakiasiaintuntijaksi 1.2.2017 lukien. Herkama vastaa työeläkealaa koskevasta sijoitus- ja arvopaperimarkkinalainsäädännöstä sekä niihin liittyvästä toimintaympäristön seurannasta ja toimialan kantojen valmistelusta.

Lisätietoja:

Edunvalvontajohtaja Nikolas Elomaa, puh 050 386 3339