Osakesijoitukset kasvattivat työeläkevaroja kolmannella vuosineljänneksellä

28.11.2014

Suomalaisten työeläkevaroja oli syyskuun lopulla 172 miljardia euroa. Määrä kasvoi vuoden kolmannella neljänneksellä yhteensä 2,5 miljardia euroa. Tiedot käyvät ilmi Työeläkevakuuttajat Telan sijoitusanalyysistä.

Työeläkevarojen nimellinen tuotto kolmelta ensimmäiseltä vuosineljännekseltä oli 6,1 prosenttia.

- Talouden epävarmuudesta huolimatta kuluneen vuoden tuotot ovat olleet toistaiseksi varsin hyvät. Tuottolähteet ovat pysyneet monipuolisina pitkin vuotta, sanoo Telan analyytikko Maria Rissanen.

Suomeen työeläkevaroja oli syyskuun lopussa sijoitettuna 45,6 miljardia euroa eli noin 27 prosenttia sijoitusvaroista. Määrä on enemmän kuin sijoitukset muulle euroalueelle yhteensä (43,5 miljardia). Euroalueen ulkopuolelle eli esimerkiksi Yhdysvaltoihin, Iso-Britanniaan, Ruotsiin ja Japaniin oli sijoitettuna 82,5 miljardia euroa. Kotimaisten sijoitusten euromäärä on kasvanut viimeisen vajaan kymmenen vuoden aikana noin 20 miljardilla eurolla.

- Ilman sijoitusvaroja ja niiden tuottoja yksityisalojen työeläkkeisiin olisi tänä vuonna pitänyt kerätä jo yli miljardi euroa nykyistä enemmän. Palkoista olisi siis pitänyt periä noin 2 prosenttiyksikköä enemmän työeläkemaksuja, Rissanen sanoo.

- Eläkkeiden rahoituksen näkökulmasta onkin tärkeää hakea tuottoja niistä kohteista, joista niitä kulloinkin on parhaiten saatavilla. Sijoitussalkun hajauttamisella eri kohteisiin ja alueille taataan vakaata tuottoa.

Kaikista työeläkesijoituksista osake- ja osaketyyppisiä sijoituksia oli syyskuun lopussa 48,1 prosenttia, korkosijoituksia 42,0 prosenttia ja kiinteistösijoituksia 9,9 prosenttia. Osakesijoitusten osuus on noussut ja vastaavasti korkosijoitusten ja kiinteistöjen osuus laskenut kolmannella vuosineljänneksellä.

- Parhaiten tuottoja työeläkevaroille on saatu osakesijoituksista, erityisesti on suosittu muita kuin pörssiosakkeita. Nykyisessä sijoitusympäristössä korkosijoituksista on vaikea saada tuottoja. Lisäksi riippuvuutta pörssikurssien kehityksestä on haluttu vähentää ja sijoitusalkkua hajauttaa paremmin.

Eläkevakuuttajien asiakkailleen myöntäminen takaisinlainojen osuus ei ole juurikaan kasvanut taloustilanteesta huolimatta, toisin kuin viime finanssikriisin aikana.

- Näyttäisi siltä, että rahoituksen saatavuudessa ei ole suomalaisilla yrityksillä suurta ongelmaa. Yritykset saavat kilpailukykyistä rahoitusta muista lähteistä kuin eläkevakuuttajilta, Rissanen toteaa.

Eläkevaroja koskeva Telan tilastoanalyysi sisältää tiedot eläkevakuutusyhtiöiden, eläkekassojen ja -säätiöiden, Kelan toimihenkilöiden eläkerahaston, Kevan, Kirkon keskusrahaston, Maatalousyrittäjien eläkelaitoksen, Merimieseläkekassan, Suomen Pankin Eläkerahaston ja Valtion Eläkerahaston sijoitustoiminnasta. Tilastoissa on mukana vain lakisääteinen työeläketurva.

Analyysi sijoitusvarojen määristä ja kohdentumisesta löytyy kokonaisuudessaan Sijoitusvarojen yhteenvedot -sivulta.

Lisätietoja:

Analyytikko Maria Rissanen, puh. 050 538 8898

Työeläkevakuuttajat TELA ry on kaikkien Suomessa toimivien työeläkevakuuttajien edunvalvontajärjestö. Telan jäseninä ovat kaikki lakisääteistä työeläketurvaa hoitavat työeläkevakuuttajat.