Osakkeet ja joukkovelkakirjat vahvistivat työeläkevaroja vuoden jälkipuoliskolla

30.11.2012

Työeläkevarojen määrä on ollut kuluvan vuoden aikana vahvassa kasvussa epävarmasta taloustilanteesta huolimatta, käy ilmi Työeläkevakuuttajat Telan vuoden kolmatta neljännestä koskevasta tilastoanalyysistä.

Sijoitusvarallisuus on kasvanut vuoden yhdeksän ensimmäisen kuukauden aikana 10,8 miljardia euroa eli lähes 8 prosenttia. Kasvu on selvästi vahvempaa kuin vuotuinen keskimääräinen kasvuvauhti (6,5 %), on ollut vuosina 2004-2011. Telan jäsenyhteisöjen koko sijoituskanta oli vuoden kolmannen neljänneksen lopussa yhteensä 147,1 miljardia euroa.

- Markkinat ovat toipuneet kevään pudotuksesta, mikä näkyy myös työeläkevarojen sijoittamisessa. Tuottavimpia sijoituksia kolmannen vuosineljänneksen aikana olivat osakkeet ja yksityisen sektorin joukkovelkakirjat. Yritysten joukkovelkakirjojen osuutta onkin aktiivisesti lisätty työeläkevakuuttajien salkuissa, sanoo Telan analyytikko Maria Rissanen.

Kaikista sijoituksista korkosijoituksia oli 47,1 %, osake- ja osaketyyppisiä sijoituksia 42,3 % sekä kiinteistösijoituksia 10,6 %. Rissasen mukaan merkittävin muutos korkosijoitusten sisällä näkyy yritysten velkakirjoissa, joiden määrä kasvoi yhteensä 0,8 miljardilla eurolla.

- Uusista yrityslainasijoituksista 44 prosenttia suunnattiin Suomeen. Loput löytyivät tasaisesti euroalueen ja euroalueen ulkopuolisista kohteista, Rissanen kertoo.

Euroopan velkakriisi ja maailmantalouden hidas kasvu suuntaavat työeläkesijoituksia edelleen euroalueen ulkopuolelle. Samalla sijoitusten kirjo kasvaa, kun markkinoilta haetaan uusia tuottavia kohteita.

- Sijoitusten hajauttaminen ja suojaaminen osana muuta riskienhallintaa ovat yhä keskeisessä roolissa. Sijoituksia siirretään aktiivisesti kohteisiin, joiden odotettu tuotto suhteessa riskiin on optimaalinen, Rissanen sanoo.

- Korkotaso pysynee vielä alhaisella tasolla, kun keskuspankit jatkavat elvyttämistä. Tällaisessa sijoitusympäristössä sijoittajilta vaaditaan riskinottokykyä, jotta tuottoja syntyy myös jatkossa.

Kotimaisten kohteiden osuus työeläkesijoituksista pysyi lähes ennallaan, muun euroalueen osuus supistui hiukan. Euroalueen ulkopuolisten sijoitusten osuuden nousu näkyi vahvimmin osakesijoituksissa. Kaikkien Suomeen kohdistuvien sijoitusten määrä oli syyskuun lopussa 47,6 miljardia euroa eli 32,2 prosenttia.

- Sijoitus- ja erityisesti TyEL-takaisinlainojen osuus supistui, mikä kertoo siitä että yrityksillä on tarpeisiinsa nähden rahoitusta edelleen hyvin saatavilla, Rissanen toteaa.

Suomalaisten työeläkkeistä noin neljäsosa rahoitetaan aiemmin rahastoiduilla maksuilla ja niiden sijoitusten tuotoilla. Sijoitustoiminnan tavoitteena on hillitä työeläkemaksujen nostopaineita tulevaisuudessa. Koko järjestelmän rahoituksen kannalta merkitystä on ennen kaikkea sijoitusten pitkän aikavälin kehityksellä.

Eläkevaroja koskeva Telan tilastoanalyysi sisältää tiedot eläkevakuutusyhtiöiden, eläkekassojen, eläkesäätiöiden, Kelan toimihenkilöiden eläkerahaston, Kevan, Kirkon keskusrahaston, Maatalousyrittäjien eläkelaitoksen, Merimieseläkekassan, Suomen Pankin Eläkerahaston ja Valtion Eläkerahaston sijoitustoiminnasta. Tilastoissa on mukana vain lakisääteinen työeläketurva.

Analyysi sijoitusvarojen määristä ja kohdentumisesta

Lisätietoja:

analyytikko Maria Rissanen, puh. 050 538 8898

analyysitoimintojen johtaja Reijo Vanne, puh. 040 729 0252