Puolet suomalaisista luottaa yhteiskunnan huolenpitoon

11.07.2016

Suomessa yhteiskunta pitää huolen lapsista, vanhuksista, sairaista ja muista apua tarvitsevista, jos omat voimat tai rahat eivät riitä. Tätä mieltä on 51 prosenttia työeläketoimijoiden kyselyyn vastanneista.

Naiset ja miehet luottavat yhteiskunnan huolenpitoon suunnilleen yhtä paljon. Suurta eroa luottamuksessa ei ole ikäluokkienkaan välillä, mutta nuorimmat kyselyyn vastanneet eli 18–24-vuotiaat luottavat hieman enemmän kuin keski-ikäiset 35–64 vuotta täyttäneet.

– Minun mielestäni on aika yllättävää, että vain noin puolet suomalaisista uskoo yhteiskunnan apuun, kun voimat tai rahat eivät riitä, sanoo erikoistutkija, valtiotieteiden tohtori Jyri Liukko Eläketurvakeskuksesta. Liukko on tutkijana kiinnostunut sosiaaliturvajärjestelmän ja hyvinvointivaltion muutoksesta.

Samassa kyselyssä selvitettiin vastaajien odotuksia tulevasta työeläkkeestä. 45 prosenttia vastaajista on täysin tai osittain samaa mieltä väitteen ”työurani jälkeen eläkkeeni takaa minulle kohtuullisen toimeentulon” kanssa. 18 prosenttia vastaajista on täysin eri mieltä, ja naiset uskovat väitteeseen miehiä vähemmän.

Yli 65-vuotiaat arvioivat eläkettään tai odotuksiaan ikäluokista myönteisimmin. Yleisen käsityksen mukaan nuoret eivät luottaisi työeläkkeisiin, mutta kyselyn mukaan 18–24-vuotiaat eivät ole kaikkein kriittisimpiä. Vähiten työeläkkeiden riittävyyteen luottavat aktiivisessa työiässä olevat 25–54-vuotiaat.

– Yli 65-vuotiaat ovat pääosin eläkkeellä ja he ovat siten ainoita, joilla on kokemusta eläketurvan riittävyydestä. Nuoremmilla mielikuviin saattaa vaikuttaa yleinen epätietoisuus tulevasta ja epävarmuus omasta työurasta sekä erityisesti vanhuuseläkeiän karkaamisesta kauemmas. Nuoremmat ja keski-ikäiset ovat ihan ymmärrettävästi eläkeikää lähellä olevia useammin huolissaan eläketurvan muutoksista ja heikennyksistä sekä esimerkiksi väestökehityksen aiheuttamista paineista eläkejärjestelmälle, Liukko toteaa.

18–24-vuotiaat luottavat eniten siihen, että suomalaisilla työpaikoilla vallitsee hyvä henki ja ihmisiä kohdellaan tasa-arvoisesti. Kaikista vastaajista tätä mieltä on alle puolet. Iän myötä odotukset hyvästä työpaikkahengestä ja tasapuolisesta kohtelusta hieman vähenevät.

– Tulos kertoo ainakin siitä, että suomalaiset työpaikat näyttävät jakautuvan kahtia tässä suhteessa. Toisissa vaikuttaa olevan hyvä henki ja toisissa ei. On tosin mahdollista, että samassakin työpaikassa eri ihmiset vastaavat eri tavoin, Jyri Liukko arvioi.

Kyselyn tulokset julkistetaan SuomiAreenan keskustelussa ”Kadonneen luottamuksen metsästys” 11.7. klo 13:30–14:45. Tuloksia kommentoivat Baba Lybeckin johdolla toimitusjohtaja Tapio Pajuharju, seikkailija Riku Rantala, talouden personal trainer Mikko Vikman, muusikko Maija Vilkkumaa, päätoimittaja Merja Ylä-Anttila ja toimitusjohtaja Suvi-Anne Siimes.

IRO Research Oy kysyi työelämää koskevia kysymyksiä tuhannelta suomalaiselta toukokuun viimeisellä viikolla. Toimeksiantajina olivat Etera, Ilmarinen, Kela, Keva, Tela ja Varma. Tutkimuksen otos edustaa suomalaisia iän, sukupuolen ja asuinpaikan mukaan. Kyselyn luotettavuusväli on +- 3,2 %.

Lisätietoja: erikoistutkija Jyri Liukko, ETK, p. 029 411 2154

viestintäjohtaja Minna Sirkka, Tela, p. 040 5546659

viestintäpäällikkö Jouni Kempas, Keva, p. 040 5452204

IRO: Tuhat suomalaista -kyselyn tulokset, toukokuu 2016pdf, 468 kB