Risto Murto jatkaa Telan hallituksen puheenjohtajana

17.04.2018

Työeläkevakuuttajat Telan hallituksen puheenjohtajaksi valittiin tänään yhdistyksen vuosikokouksessa toimitusjohtaja Risto Murto Keskinäisestä Eläkevakuutusyhtiö Varmasta. Hän jatkaa Telan puheenjohtajana toista vuotta.

Vuosikokouksessa valittiin myös hallituksemme varapuheenjohtajat sekä hallituksen jäsenet erovuorossa olleiden tilalle.

Jäseninä valittiin

  • toimitusjohtaja Carl Pettersson, Veritas
  • tuleva toimitusjohtaja Jouko Pölönen, Ilmarinen
  • toimitusjohtaja Pasi Strömberg, Eläkekassa Verso

Hallituksen ensimmäiseksi varapuheenjohtajaksi valittiin tuleva toimitusjohtaja Jouko Pölönen Keskinäisestä Eläkevakuutusyhtiö Ilmarisesta. Toisena varapuheenjohtajana jatkaa toimitusjohtaja Timo Kietäväinen Kevasta ja kolmantena varapuheenjohtajana toimitusjohtaja Pasi Strömberg Eläkekassa Versosta.

Hallituksen muina jäseninä jatkavat toimitusjohtaja Åsa Ceder Pensions-Alandiasta, toimitusjohtaja Satu Huber Keskinäisestä työeläkevakuutusyhtiö Elosta, toimitusjohtaja Päivi Huotari Maatalousyrittäjien eläkelaitoksesta, kirkkoneuvos Leena Rantanen Kirkon eläkerahastosta, toimitusjohtaja Timo Toropainen Eläkesäätiöyhdistyksestä sekä toimitusjohtaja Kari Välimäki Merimieseläkekassasta.

Lisätietoja:

Telan toimitusjohtaja Suvi-Anne Siimes, puh. 010 680 6710

Työeläkevakuuttajat TELA ry on kaikkien Suomessa toimivien työeläkevakuuttajien edunvalvontajärjestö. Telan jäseninä ovat kaikki lakisääteistä työeläketurvaa hoitavat työeläkevakuuttajat.