Tela: Eläkevarojen kasvu yllätti positiivisesti kolmannella vuosineljänneksellä

13.12.2016

Suomalaisten työeläkevaroja oli syyskuun lopulla 184,5 miljardia euroa. Haastavista markkinaolosuhteista huolimatta työeläkevakuuttajat onnistuivat saamaan sijoitustoiminnassaan vuoden kolmannella neljänneksellä hyviä tuottoja. Varojen määrä nousi 4,3 miljardilla kolmannen vuosineljänneksen aikana. Tiedot käyvät ilmi Työeläkevakuuttajat Telan tilastoanalyysistä.

– Rahoitusmarkkinat rauhoittuivat yllättävän nopeasti brexit-shokin jälkeen. Tämä näkyi selvimmin osakemarkkinoilla, joista saatiin parhaimmat tuotot, toteaa Telan analyytikko Peter Halonen.

Varoista lähes puolet, noin 88,1 miljardia (47,8 %) oli osakkeissa ja osaketyyppisissä sijoituksissa. Korkosijoituksissa oli noin 81,4 miljardia (44,1 %) sekä kiinteistösijoituksissa noin 14,9 miljardia (8,1 %).

Eläkevarat kasvoivat kaikkien aikojen korkeimmalle tasolle. Erityisesti tulevien eläkkeiden rahoituksen kannalta kasvu on aina hyvä uutinen. Eläkemenot ovat kuitenkin kasvaneet suhteellisesti nopeammin kuin eläkevarat ovat toistaiseksi kasvaneet. Eläkevaroja rahastoidaan ja sijoitetaan, koska osa eläkkeisiin tarvittavasta rahoituksesta katetaan näillä varoilla. Näin eläkemaksut saadaan pidettyä matalammalla kuin mitä eläkemenot vaatisivat. Nykyisin sijoitusvaroilla ja niiden tuotoilla katetaan yksityisalojen palkansaajien eläkkeistä lähes neljännes vuotuisesta eläkemenosta. Tulevaisuudessa osa on yhä suurempi.

– Eläkemenot kasvavat merkittävästi seuraavat 15-20 vuotta. Jos sijoitustoiminnalla aiotaan rahoittaa edes nykyinen osa menoista, varojen täytyy pitkällä aikavälillä kasvaa menojen tahdissa, Halonen sanoo.

Yksi vuosineljännes tai menneet tuotot eivät kerro eläkejärjestelmän kestävyydestä

Eläketurvakeskus reagoi heikkoihin sijoitusnäkymiin ja erityisesti matalaan korkotasoon alentamalla työeläkejärjestelmän kestävyyslaskelmissa käytettyä reaalituotto-olettamaa 3,5 prosentista 3,0 prosenttiin seuraavan kymmenen vuoden ajalle.

– Markkinaolosuhteet ovat tällä hetkellä haastavat, mutta työeläkevakuuttajat onnistuivat nyt saavuttamaan 3,0 prosentin reaalituoton, Halonen sanoo.

– Sijoitustuottoja ei kuitenkaan ole mielekästä arvioida tarkastelemalla yhtä vuosineljännestä tai edes kokonaista vuotta. Menneisyys ei myöskään ole tae tulevista tuotoista.

Tarkasteluajanjakso vaikuttaa suuresti siihen, miltä tuotot näyttävät. Viimeisen kymmenen vuoden aikana reaalituotto on ollut 3,0 prosenttia. Vuosina 2001-2015 se oli 3,4 prosenttia, 1997-2015 se oli 4,2 prosenttia.

– Sijoitustuotot eivät myöskään ole ainut tekijä, kun tarkastellaan eläkejärjestelmän kestävyyttä. Merkittävämmäksi nousee Suomen talouskasvu ja työllisyys. Ne määräävät sen, kuinka paljon eläkkeiden rahoittamiseen saadaan varoja eläkemaksuista, Halonen huomauttaa.

Eläkkeiden rahoitus turvallisella pohjalla

Epävarmassa markkinatilanteessa työeläkevakuuttajien hyvä vakavaraisuus auttaa. Vakavaraisuusaste kuvaa yksityisalojen työeläkevakuuttajan riskinkantokykyä ja kertoo varautumisesta epävakauteen.

– Työeläkevakuuttajien vakavaraisuusaste oli syyskuun lopussa vahva. Sen ansiosta eläkevarat ovat turvassa, eivätkä matalat tuotot saa eläkevakuuttajia heti hälytystilaan, Halonen toteaa.

Vain yksityisalojen työeläkevakuuttajien riskinottoa rajoitetaan vakavaraisuussäännöksillä. Julkisilla aloilla eläkevakuuttajien hallintoelimet ohjaavat sijoitustoimintaa päättämällä siitä, missä rajoissa sijoitukset voivat kohdistua eri sijoituslajeihin.

Euroalueen ulkopuoliset sijoitukset ovat olleet kasvussa viime vuosina. Taustalla on tarve hajauttaa sijoittamisen riskejä entistä tehokkaammin. Työeläkevaroista oli kolmannen vuosineljänneksen lopulla sijoitettuna euroalueen ulkopuolelle noin 53,2 prosenttia, Suomeen 26,4 prosenttia ja muulle euroalueelle 20,3 prosenttia.

Eläkevaroja koskeva Telan tilastoanalyysi sisältää tiedot eläkevakuutusyhtiöiden, eläkekassojen, eläkesäätiöiden, Kelan toimihenkilöiden eläkerahaston, Kevan, Kirkon eläkerahaston, Maatalousyrittäjien eläkelaitoksen, Merimieseläkekassan, Suomen Pankin Eläkerahaston ja Valtion Eläkerahaston sijoitustoiminnasta. Tilastoissa on mukana vain lakisääteinen työeläketurva.

Analyysi sijoitusvarojen määristä ja kohdentumisesta löytyy kokonaisuudessaan Telan Sijoitusanalyysi-sivulta.

Lisätiedot:

Analyytikko Peter Halonen, puh. 010 680 6731

Työeläkevakuuttajat TELA ry on kaikkien Suomessa toimivien työeläkevakuuttajien edunvalvontajärjestö. Telan jäseninä ovat kaikki lakisääteistä työeläketurvaa hoitavat työeläkevakuuttajat.