Tela kouluttaa uuden lainsäädännön mukaisia toimintatapoja yli 1 200 lääkärille

13.09.2012

Tela: Työkyvyttömyyden ehkäisyyn tarvitaan näkökulman muutosta

Sairausvakuutus- ja työterveyshuoltolait muuttuivat kesäkuun 2012 alusta. Uudistuksen tavoitteena on ehkäistä suomalaisten työkyvyttömyyden pitkittymistä. Uusi laki myös vahvistaa työterveyshuollon roolia töihin paluun tukemisessa.

Työeläkevakuuttajat TELA järjestää syksyn aikana valtakunnallisen lääkäreiden koulutuskiertueen, jonka tavoitteena on luoda työterveyshuoltoon alueellisia, uuden lainsäädännön mukaisia toimintatapoja. Vuosittain Suomessa noin 40 000 henkilöä on pitkittyneillä, eli yli 90 päivää kestävillä sairauslomilla.

Sairaanhoitopiireittäin järjestettävän kiertueen koulutuksiin osallistuu eri puolilla maata yli 1 200 erikoislääkäriä ja perusterveydenhuollon lääkäriä. Kouluttamiseen osallistuvat työeläkevakuuttajien ylilääkärit sekä paikalliset työterveyslääkärit ja Kelan vakuutuslääkärit. 20 paikkakunnalla järjestettävä kiertue käynnistyy 13.9. Hämeenlinnasta.

- Mikään työterveyshuolto ei pysty ratkomaan ongelmia yksin. Tiivis vuorovaikutus työterveyshuollon, työnantajan ja työntekijän kesken on avainasemassa töihin paluun tukemisessa. Lisäksi tarvitaan eri lääkärikuntien välistä verkostoitumista ja paikallista yhteistyötä, painottaa Työeläkevakuuttajat TELAn asiantuntijalääkäri Tiina Kaarne.

Työkyvyttömyyttä koskevaan ajatteluun tarvitaan Kaarneen mukaan koko maassa isoa näkökulman muutosta. Osatyökyvytön on myös osatyökykyinen, mikä usein unohdetaan.

- Meillä yhteiskunnassa on vallalla ajattelu, että ihminen on pääsääntöisesti vain joko sairas tai terve, ilman välimuotoja. Osa-aikainen työskentely ehkäisisi kuitenkin poissaolon pitkittymistä ja helpottaisi töihin paluuta.

Kaarne arvioi, että jopa neljännes työkyvyttömyysjaksojen pitkittymisistä voitaisiin välttää aktiivisilla töihin paluun tukitoimilla. Lakimuutoksen mukaan työnantajan pitää työterveyshuollon ja työntekijän kanssa selvittää mahdollisuudet työn tai työolojen räätälöintiin, jos sairauspoissaolot toistuvat tai pitkittyvät.

- Kuntoutuksen tarvetta ja osa-aikatyön mahdollisuuksia tulisi arvioida jo sairauspäivärahakaudella, sen sijaan että odotellaan kauden päättymistä ja vasta sitten aktivoidutaan. On kaikkien osapuolten etu, ettei työkyvyttömyys pitkity ja pahimmassa tapauksessa johda ennenaikaiseen eläköitymiseen.

Hyvällä työkyvyllä pidempiä työuria

Koulutuskiertue on osa sosiaali- ja terveysministeriön, Telan ja sairaanhoitopiirien, Kelan sekä Työterveyslaitoksen toteuttamaa Yhdessä työkyvyn tukena -hanketta, jonka avulla uuden lainsäädännön mukaista toimintaa jalkautetaan käytäntöön.

Suomalaisten keskimääräistä eläkkeellesiirtymisikää laskee erityisesti juuri työkyvyttömyyseläkkeiden suuri määrä ja aikainen alkaminen. Työkyvyttömyyseläkkeelle siirtyvien keski-ikä on vain noin 52 vuotta, mikä pudottaa kaikkien eläkkeelle siirtyneiden keski-iän 60,5 vuoteen. Tavoitteena on nostaa eläkkeellesiirtymisikää vähintään 62,4 vuoteen 2025 mennessä. Työkyvyttömyyseläkkeellä on tällä hetkellä työeläkejärjestelmästä kaikkiaan noin 199 000 henkilöä.

- Hyvä työkyky on yksi tärkeimpiä tekijöitä työurien pidentämisessä sekä edelleen suomalaisten eläkkeellesiirtymisiän nostossa, Kaarne korostaa.

Uuden lain mukaan työterveyshuollon on arvioitava työntekijän työkykyä ja selvitettävä töihin paluun mahdollisuudet, jos sairauspoissaolot toistuvat tai pitkittyvät.

Työntekijän on toimitettava työterveyslääkärin lausunto Kelaan viimeistään, kun sairauspäivärahaa on maksettu 90 päivältä. Lausunnossa arvioidaan jäljellä olevaa työkykyä ja töihin paluun mahdollisuuksia. Uuden lainsäädännön mukainen menettely on parhaillaan siirtymässä käytäntöön, kun ensimmäiset 90 päivän sairauspäivärahajaksot ovat täyttymässä.

Lisätietoja:

Telan asiantuntijalääkäri, työterveyshuollon erikoislääkäri Tiina Kaarne, puh. 050 560 7285

Verkkosivuillamme Yhdessä työkyvyn tukena -sivulla

Työeläkevakuuttajat TELA ry on kaikkien Suomessa toimivien työeläkevakuuttajien edunvalvontajärjestö. Telan jäseninä ovat kaikki lakisääteistä työeläketurvaa hoitavat työeläkevakuuttajat.