Tela: Osake- ja korkosijoitukset kasvattivat työeläkevaroja

22.10.2019

Suomalaisten työeläkevarojen määrä nousi kolme miljardia vuoden toisella neljänneksellä. Varoja oli yhteensä 205* miljardia euroa. Pääomamarkkinat jatkoivat alkuvuoden kehitystä ja erityisesti osake- sekä korkosijoitusten hyvä tuotto kasvattivat varoja.

Sijoitusvarojen reaalinen kokonaistuotto oli 6,3 prosenttia ensimmäisen vuosipuoliskon aikana. Reaalinen tuotto tarkoittaa tuottoa ilman inflaation vaikutusta. Tiedot käyvät ilmi Työeläkevakuuttajat Telan tilastoanalyysistä.

- Vaikka markkinoita varjosti Kiinan ja Yhdysvaltojen kauppasodan aiheuttama epävarmuus, osakkeet pitivät arvostuksensa. Laskevan korkotason ansiosta myös korkosijoitusten hinnat kehittyivät positiivisesti vuoden toisella neljänneksellä, sanoo Telan analyytikko Kimmo Koivurinne.

Kehittyneiden markkinoiden osakkeet tuottoisia

Osakesijoitukset tuottivat keskimäärin 11,2 prosenttia, ja korkosijoitukset 3,2 prosenttia. Kiinteistösijoitukset tuottivat noin 1,6 prosenttia.

Koivurinteen mukaan kehittyneiden markkinoiden osakkeet tuottivat hyvin kauppasodasta huolimatta.

- Keskuspankkien suotuisten korkonäkymien johdosta korkosijoitukset antoivat hyvän tuoton. Samalla korot laskivat ennätysmatalalle tasolle toisen vuosineljänneksen aikana.

- Talouden kehitys näyttää kuitenkin hidastuvan. Esimerkiksi euroalueelle ennustetaan tälle vuodelle vain noin 1,2 prosentin talouskasvua. Maailman talouskasvu vaikuttaa luonnollisesti kotimaan talouteen ja suomalaisten eläkerahastojen sijoitustuottoihin, toteaa Koivurinne.

Pidemmän aikavälin tuotot vakaita

Sijoitusjakauman muutokset koko eläkealan omaisuuslajien suhteellisissa osuuksissa olivat toisen vuosineljänneksen aikana hyvin pieniä. Osake- ja osaketyyppisten sijoitusten osuus kasvoi noin yhden prosenttiyksikön 56 prosenttiin sijoitusvarallisuudesta, ja oli 116 miljardia.

Korkosijoitusten osuus supistui hieman alle yhden prosenttiyksikön 36 prosenttiin (72 miljardia). Kiinteistösijoitusten osuus pysyi lähes samana 17 miljardissa (9 prosenttia).

Työeläkevarojen alueelliset sijoitusosuudet eivät juuri muuttuneet. Varoista oli toisen vuosineljänneksen lopussa sijoitettuna euroalueen ulkopuolelle 58 prosenttia, Suomeen 23 prosenttia ja muulle euroalueelle 19 prosenttia.

Eläkesijoitusten tuottojen kehitystä on tarkasteltava pidemmällä aikavälillä – yhden neljänneksen tai vuodenkaan muutoksilla ei ole suurta merkitystä eläkejärjestelmän rahoituksen kestävyyden kannalta.

Pidemmän aikavälin toteutuneet tuotot näyttävät vakailta: viimeisen reilun 22 vuoden aikana, jolta ajalta nykymuotoista seurantaa on tehty, keskimääräinen reaalituotto on ollut 4,2 prosenttia vuodessa. Kymmenen vuoden tarkastelujaksolta reaalituotto on ollut 5,5 prosenttia ja viiden vuoden jaksolta 4,8 prosenttia.

*Varojen määrä on ilmoitettu aiemmasta poiketen kokonaislukuna koska olemme havainneet epätarkkuutta sijoitusvarojen tilastointiprosessissamme. Selvitämme syytä ja tarvittaessa tarkennamme lukuja myöhemmin, jolloin varojen kokonaismäärä ja suhteelliset osuudet jakaumassa voivat tarkentua. Tällöin päivitämme myös peruskuvasarjan sijoitusvarojen kehittymisestä verkkosivuillemme.

---

Eläkevaroja koskeva Telan tilastoanalyysi sisältää tiedot eläkevakuutusyhtiöiden, eläkekassojen, eläkesäätiöiden, Kelan toimihenkilöiden eläkerahaston, Kevan, Kirkon eläkerahaston, Maatalousyrittäjien eläkelaitoksen, Merimieseläkekassan, Suomen Pankin Eläkerahaston ja Valtion Eläkerahaston sijoitustoiminnasta. Tilastoissa on mukana vain lakisääteinen työeläketurva.

Analyysi sijoitusvarojen määristä ja kohdentumisesta löytyy kokonaisuudessaan Telan Sijoitusanalyysi-sivulta.

Lisätietoja:

analyytikko Kimmo Koivurinne, puh. 010 680 6740

Työeläkevakuuttajat TELA ry on kaikkien Suomessa toimivien työeläkevakuuttajien edunvalvontajärjestö. Telan jäseninä ovat kaikki lakisääteistä työeläketurvaa hoitavat työeläkevakuuttajat.