Tela: Osakesijoitusten heikko kehitys laski eläkevaroja

05.03.2019

Suomalaisten työeläkevaroja oli viime vuoden lopussa 193,4 miljardia euroa. Vuonna 2018 eläkevarat supistuivat kokonaisuudessaan 6,4 miljardia. Tiedot käyvät ilmi Työeläkevakuuttajat Telan tilastoanalyysistä.

Erityisesti osakkeiden heikko kehitys ja korkosijoitusten vaatimaton tuotto käänsivät sijoitusvarojen reaalisen kokonaistuoton miinukselle. Se oli -3,5 prosenttia.

Osakesijoitusten reaalinen sijoitustuotto oli -5,7 prosenttia, ja korkosijoitusten -2,3 prosenttia. Sen sijaan kiinteistösijoitusten reaalinen sijoitustuotto oli 4,7 prosenttia.

- Markkinoiden epävarmuus vuoden viimeisellä vuosineljänneksellä aiheutti sen, että etenkin listattujen osakesijoitusten arvostukset laskivat voimakkaasti. Kurssit laskivat jopa epätavallisen paljon vuoden lopussa, toteaa Telan analyytikko Kimmo Koivurinne.

Epävarmuus johtui mm. kauppapoliittisista jännitteistä ja Yhdysvaltojen keskuspankin koronnostoista.

Varojen pienestä supistumisesta huolimatta työeläkejärjestelmän rahoitus on kestävällä pohjalla. Yhden vuoden muutoksilla ei ole suurta merkitystä vaan sijoitustuottojen kehitystä on tarkasteltava pitkällä aikavälillä. Loppujen lopuksi eläkevarat kasvavat pitkälti talouskasvun ja inflaation mukana, muistuttaa Koivurinne.

Osakkeet tuottavat pitkällä aikavälillä

- Vaikka loppuvuoden osaketuotot jäivät miinukselle, osakepainotus on toteutuneiden tuottojen valossa turvallinen strategia. Toisaalta kiinteistösijoitusten hyvä tuotto kompensoi viime vuoden tavallista heikompia osaketuottoja. Alkuvuoden tietojen perusteella osakkeet ovat jälleen tuottaneet hyvin, sanoo Kimmo Koivurinne.

Osake- ja osaketyyppisten sijoitusten osuus kasvoi viime vuonna kaksi prosenttiyksikköä 53,4 prosenttiin sijoitusvarallisuudesta, ja oli 103,3 miljardia. Korkosijoitusten osuus pysyi lähes ennallaan noin 73,2 miljardissa (37,8 %) ja kiinteistösijoitusten osuus kasvoi hieman 16,9 miljardiin (8,8 %).

Työeläkevaroista oli vuoden 2018 lopussa sijoitettuna euroalueen ulkopuolelle 55,6 prosenttia, Suomeen 24,5 prosenttia ja muulle euroalueelle 19,9 prosenttia.

Eläkevarat on hajautettu laajasti eri omaisuuslajeihin, ja siten ne ovat suojassa suuremmalta laskulta. Hyvän vakavaraisuuden ansiosta eläkevakuuttajat kestävät hyvin markkinoiden ajoittaista heilahtelua.

Vertailukelpoista tietoa koko työeläkealan sijoitustuotoista on olemassa vuodesta 1997. Reaalinen tuotto eli tuotto ilman inflaation vaikutusta on 22 vuoden aikana ollut keskimäärin 4,0 % vuodessa. Kymmenen vuoden tarkastelujaksolta reaalituotto on ollut 5,1 % ja viiden vuoden jaksolta 4,0 %.

Ajanjaksoon mahtuu nousuja ja laskuja. Eläkevarat ja niiden tuotot kasvoivat vuoden 2008 finanssikriisiin saakka. Kriisi notkautti eläkevaroja ja niiden sijoituksista saatuja tuottoja. Sijoitustuotot supistuivat myös vuonna 2011. Vuosina 2012 - 2017 eläkevarat ovat kasvaneet vuosittain.

**
Eläkevaroja koskeva Telan tilastoanalyysi sisältää tiedot eläkevakuutusyhtiöiden, eläkekassojen, eläkesäätiöiden, Kelan toimihenkilöiden eläkerahaston, Kevan, Kirkon eläkerahaston, Maatalousyrittäjien eläkelaitoksen, Merimieseläkekassan, Suomen Pankin Eläkerahaston ja Valtion Eläkerahaston sijoitus-toiminnasta. Tilastoissa on mukana vain lakisääteinen työeläketurva.

Analyysi sijoitusvarojen määristä ja kohdentumisesta löytyy kokonaisuudessaan Telan Sijoitusanalyysi-sivulta.

Lisätiedot:

analyytikko Kimmo Koivurinne, puh. 010 680 6740