Tela: Työeläkevarat edelleen kasvussa, eläkemenoihin käytössä yhä suurempi osuus

09.03.2018

Suomalaisten työeläkevaroja oli viime vuoden lopulla 199,9 miljardia euroa. Varojen määrä on kasvanut tasaisesti pitkällä aikavälillä ja myös viime vuodet. Vuonna 2017 eläkevarat kasvoivat kokonaisuudessaan 11,3 miljardia. Viimeaikaista nousua ovat tukeneet erityisesti globaalin talouskasvun kiihtyminen sekä yritysten hyvä tuloskunto.

Sijoitusten tuotto oli positiivinen kaikissa sijoituslajeissa ja parhaimmat tuotot saatiin jälleen osakemarkkinoilta. Osakesijoitusten reaalinen sijoitustuotto vuonna 2017 oli 11,7 prosenttia. Korkosijoitukset tuottivat 1,3 prosenttia ja kiinteistösijoitukset 5,9 prosenttia. Tiedot käyvät ilmi Työeläkevakuuttajat Telan tilastoanalyysistä.

– Hyvien tuottojen taustalla vaikutti markkinatoimijoiden optimismi, joka näkyi muun muassa osakkeiden arvonnousuna. Tällä hetkellä markkinoilla seurataan keskuspankkien rahapolitiikan kiristämisen tahtia, joka tulee vaikuttamaan tuottoihin jatkossa, sanoo Telan analyytikko Peter Halonen.

Koko viime vuoden reaalinen tuotto oli 6,8 prosenttia. Viimeisen 21 vuoden aikana, jolta ajalta nykymuotoista seurantaa on tehty, keskimääräinen reaalituotto on ollut 4,4 prosenttia vuodessa.

Osakkeiden ja osaketyyppisten sijoitusten osuus nousi 53 prosenttiin koko sijoitusvarallisuudesta ja oli joulukuun lopussa 105,9 miljardia. Varoista oli 77,5 miljardia (38,7 %) korkosijoituksissa ja kiinteistösijoituksissa noin 16,5 miljardia (8,3 %).

Rahastot käytettävä suunnitellussa tahdissa

Eläkerahastoilla ja niiden sijoitusten tuotoilla tulee jatkossa olemaan yhä suurempi merkitys eläkkeiden rahoitukselle. Työeläkkeitä maksetaan enemmän kuin mitä eläkemaksuina on saatu kerättyä, ja erotus katetaan rahastoista. Kehityssuunnan laajuudesta kertoo, että ratkaiseva käänne tapahtui viime vuonna myös kunnallisen eläkejärjestelmän puolella. Yksityisaloilla ja koko työeläkejärjestelmän tasolla maksutulot eivät enää muutamaan vuoteen ole riittäneet kattamaan eläkkeitä.

Tällä hetkellä rahastoista katetaan yksityisaloilla noin viidennes eläkkeistä. Eläketurvakeskuksen pitkän aikavälin laskelmien mukaan osuus tulee kasvamaan noin 28 prosenttiin vuoteen 2030, ja pysyy tuolla tasolla vuosikymmeniä.

Tilastokeskuksen tuoreiden tietojen mukaan karttuneita eläkevastuita eli tulevaisuudessa maksettavia eläkkeitä on kertynyt noin 630 miljardia. Rahastoja ja niiden sijoitustuottoja tarvitaan jatkossakin kattamaan osa ikääntyvässä Suomessa yhä kasvavasta eläkemenosta, muistuttaa Halonen.

– Rahastoissa on kaikkien ikäluokkien eläkkeitä varten varoja. Tulevien eläkkeiden turvaamiseksi onkin tärkeää, että rahastoja käytetään vain suunniteltuun tahtiin ja näin mahdollistetaan pääomien säilyminen riittävällä tasolla myös uusien tuottojen hankkimiseksi, Halonen korostaa.

**

Eläkevaroja koskeva Telan tilastoanalyysi sisältää tiedot eläkevakuutusyhtiöiden, eläkekassojen, eläkesäätiöiden, Kelan toimihenkilöiden eläkerahaston, Kevan, Kirkon eläkerahaston, Maatalousyrittäjien eläkelaitoksen, Merimieseläkekassan, Suomen Pankin Eläkerahaston ja Valtion Eläkerahaston sijoitustoiminnasta. Tilastoissa on mukana vain lakisääteinen työeläketurva.

Analyysi sijoitusvarojen määristä ja kohdentumisesta löytyy kokonaisuudessaan Telan Sijoitusanalyysi-sivulta.

Lisätiedot:

Analyytikko Peter Halonen, puh. 010 680 6731

Työeläkevakuuttajat TELA ry on kaikkien Suomessa toimivien työeläkevakuuttajien edunvalvontajärjestö. Telan jäseninä ovat kaikki lakisääteistä työeläketurvaa hoitavat työeläkevakuuttajat.