Tela: Työeläkevarojen lasku taittui - kasvua noin 8 miljardia ensimmäisellä vuosineljänneksellä

26.06.2019

Suomalaisten työeläkevaroja oli 202* miljardia euroa vuoden ensimmäisen neljänneksen päättyessä. Rahoitusmarkkinat toipuivat viime vuoden lopun laskusta ja varojen määrä kääntyi nousuun. Työeläkevarojen määrä nousi noin 8 miljardia ja sijoitusvarojen reaalinen kokonaistuotto oli 5,0 prosenttia.

Reaalinen tuotto tarkoittaa tuottoa ilman inflaation vaikutusta. Tiedot käyvät ilmi Työeläkevakuuttajat Telan tilastoanalyysistä.

- Vuosi 2019 on alkanut suotuisissa merkeissä osake- ja korkosijoitusten positiivisen kehityksen ansiosta. Etenkin listatut osakesijoitukset tuottivat erittäin hyvin, sillä markkinoilla suosittiin riskinottoa, toteaa Telan analyytikko Kimmo Koivurinne.

Osakesijoitukset tuottivat 9,4 prosenttia, ja korkosijoitukset 2,0 prosenttia. Sen sijaan kiinteistösijoitukset tuottivat 0,9 prosenttia.

Vakaat korot auttoivat osakemarkkinoiden toipumista

Keskeinen tekijä rahoitusmarkkinoilla oli Yhdysvaltojen ja Euroopan keskuspankkien ottamat aikalisät koronnostoista. Esimerkiksi Yhdysvaltain 10 vuoden korko laski alimmalle tasolle sitten vuoden 2017. Myös Kiinan ja Yhdysvaltojen kauppasodan hetkellinen laantuminen auttoi osakemarkkinoiden toipumista.

- Vakaa korkonäkymä petasi hyvän pohjan osakemarkkinoiden toipumiselle. Ensimmäinen vuosineljännes olikin työeläkevakuuttajille osakesijoitusten suhteen yksi parhaimmista tällä vuosituhannella, sanoo Koivurinne.

Koivurinteen mukaan osakkeiden ohella myös joukkovelkakirjat tuottivat hyvin yleisen korkotason laskiessa ensimmäisen vuosineljänneksen aikana.

Useita epävarmuustekijöitä markkinoilla

Vaikka rahoitusmarkkinat toipuivat, kevään edetessä markkinoilla aiheuttivat epävarmuutta muun muassa Brexit-keskustelut, yritysten tuloskunto ja Euroopan hyytynyt talouskasvu.

Vuoden 2018 viimeisellä neljänneksellä Euroopan talous kasvoi vain 0,2 prosenttia Saksan talouden pysyessä paikoillaan ja Italian luisuessa hienoiseen taantumaan.

Osake- ja osaketyyppisten sijoitusten osuus kasvoi viime vuonna noin kaksi prosenttiyksikköä 56 prosenttiin sijoitusvarallisuudesta, ja oli 112 miljardia. Vastaavasti korkosijoitusten osuus supistui kaksi prosenttiyksikköä 36 prosenttiin (72 miljardia). Kiinteistösijoitusten osuus pysyi lähes ennallaan 17 miljardissa (9 %).

Työeläkevarojen alueelliset sijoitusosuudet eivät juuri muuttuneet. Varoista oli ensimmäisen vuosineljänneksen lopussa sijoitettuna euroalueen ulkopuolelle 58 prosenttia, Suomeen 24 prosenttia ja muulle euroalueelle 18 prosenttia.

Viimeisen lähes 22 vuoden aikana, jolta ajalta nykymuotoista seurantaa on tehty, keskimääräinen reaalituotto on ollut 4,2 prosenttia vuodessa. Kymmenen vuoden tarkastelujaksolta reaalituotto on ollut 5,5 prosenttia ja viiden vuoden jaksolta 4,8 prosenttia.

Työnantajilta ja työntekijöiltä kerättävät eläkemaksut eivät ole enää muutamaan vuoteen riittäneet kattamaan maksussa olevia eläkkeitä. Eläkkeistä katettiin viime vuonna eläkevaroilla ja niiden tuotoilla ennakkotietojen mukaan nettomääräisesti jo lähes kaksi miljardia euroa. Tämä tehdään suunnitellusti, ja varat on mitoitettu tarkkojen laskelmien pohjalta riittämään eri ikäluokkien eläkkeisiin.

*Varojen määrä on ilmoitettu aiemmasta poiketen kokonaislukuna koska olemme havainneet epätarkkuutta sijoitusvarojen tilastointiprosessissamme. Selvitämme syytä ja tarvittaessa tarkennamme lukuja myöhemmin, jolloin varojen kokonaismäärä ja suhteelliset osuudet jakaumassa voivat tarkentua. Tällöin päivitämme myös peruskuvasarjan sijoitusvarojen kehittymisestä verkkosivuillemme.

---

Eläkevaroja koskeva Telan tilastoanalyysi sisältää tiedot eläkevakuutusyhtiöiden, eläkekassojen, eläkesäätiöiden, Kelan toimihenkilöiden eläkerahaston, Kevan, Kirkon eläkerahaston, Maatalousyrittäjien eläkelaitoksen, Merimieseläkekassan, Suomen Pankin Eläkerahaston ja Valtion Eläkerahaston sijoitustoiminnasta. Tilastoissa on mukana vain lakisääteinen työeläketurva.

Analyysi sijoitusvarojen määristä ja kohdentumisesta löytyy kokonaisuudessaan Telan Sijoitusanalyysi-sivulta.

Lisätietoja:

analyytikko Kimmo Koivurinne, puh. 010 680 6740

Työeläkevakuuttajat TELA ry on kaikkien Suomessa toimivien työeläkevakuuttajien edunvalvontajärjestö. Telan jäseninä ovat kaikki lakisääteistä työeläketurvaa hoitavat työeläkevakuuttajat.