Tela: Työeläkevarojen määrä ennätyskorkealla yli 180 miljardissa

29.05.2015

Suomalaisten työeläkevarat ovat tämän vuoden alussa olleet vahvassa kasvussa. Vuoden ensimmäisen neljänneksen lopulla varojen määrä ylitti ensimmäistä kertaa 180 miljardia. Yhteensä 184,2 miljardin euron varoista osakkeissa ja osaketyyppisissä sijoituksissa oli 90,2 miljardia (49,0 %), korkosijoituksissa 77,0 miljardia (41,7 %) ja kiinteistösijoituksissa 17,1 miljardia (9,3 %). Tiedot käyvät ilmi Työeläkevakuuttajat Telan tilastoanalyysistä.

Seitsemän suurimman työeläkesijoittajan sijoitusten keskituotto vuoden ensimmäisellä neljänneksellä oli 6,5 prosenttia.

- Vuosi on alkanut ennätyksellisen korkeilla sijoitustuotoilla. Ylivoimaisesti parhaiten tuottivat noteeratut osakkeet. Myös hedge-rahastosijoitukset, pääomasijoitukset ja kiinteistörahastot tuottivat hyvin, sanoo analyysitoimintojen johtaja Reijo Vanne.

- Taustalla vaikuttaa merkittävästi Euroopan keskuspankin keveä rahapolitiikka ja osakkeiden hyvä kehitys sekä kotimaassa että ulkomailla. Dollarin vahvistuminen euroon nähden on nostanut dollarimääräisten sijoitusten tuottoa.

Pääosa maksussa olevista eläkkeistä rahoitetaan työnantajilta ja työntekijöiltä kerättävillä työeläkemaksuilla. Yhtä suurempi osuus eläkkeistä rahoitetaan suunnitelmallisesti kuitenkin myös eläkerahastoista. Eläkevarat ovat kasvaneet tasaisesti viime vuodet.

- Rahastojen kasvua tarvitaan siihen, että seuraavien 15-20 vuoden aikana selvittäisiin vauhdikkaasti kasvavista eläkemenoista ilman eläkemaksujen korotuksia. Uusia eläkkeensaajia tulee joka vuosi noin 70 000 eli suurehkon suomalaisen kaupungin asukasmäärän verran, Vanne sanoo.

Osa kerättävistä työeläkemaksuista edelleen rahastoidaan ja sijoitetaan. Eläkevarojen sijoittamista tarvitaan myös tulevien eläkkeiden turvaamista varten.

- Tämän hetken päiväkoti-ikäiset tulevat maksamaan nyt työssäkäyvien eläkkeet. Rahastoinnin jatkaminen takaa, että aikanaan heidänkin eläkkeestään osa pystytään rahoittamaan sijoitustuotoilla, eivätkä eläkemaksut silloinkaan kohoa liian korkeiksi, Vanne muistuttaa.

Kotimaiset sijoitukset kasvoivat

Vuoden ensimmäisen neljänneksen aikana kotimaisten sijoitusten osuus kasvoi (27 %), samoin euroalueen ulkopuolisten sijoitusten osuus (50 %). Muun euroalueen osuus sijoituksista jatkoi vauhdikasta alenemistaan.

- Tuottoja haetaan sieltä, mistä niitä kulloinkin on parhaiten saatavilla, Vanne muistuttaa.

Kotimaisista sijoituksista kasvoivat rahamarkkinasijoitukset (7,0 miljardia) ja noteeratut osakkeet (14,0 miljardia). Eniten kotimaassa työeläkevaroja oli sijoitettuna kiinteistöihin (14,3 miljardia).

Eläkevaroja koskeva Telan tilastoanalyysi sisältää tiedot eläkevakuutusyhtiöiden, eläkekassojen, eläkesäätiöiden, Kelan toimihenkilöiden eläkerahaston, Kevan, Kirkon keskusrahaston, Maatalousyrittäjien eläkelaitoksen, Merimieseläkekassan, Suomen Pankin Eläkerahaston ja Valtion Eläkerahaston sijoitustoiminnasta. Tilastoissa on mukana vain lakisääteinen työeläketurva.

Analyysi sijoitusvarojen määristä ja kohdentumisesta löytyy kokonaisuudessaan Telan verkkosivuilta, Sijoitusvarojen yhteenvedot -sivulta.

Graafit eläkemenojen ja eläkemaksutulojen kehityksestä sekä sijoitusvarojen käytöstä eläkkeiden rahoitukseen:

Eläkemenot ja vakuutusmaksutulot TyEL:n mukaan 2014-2080


TyEL-eläkemenojen ja -maksutulojen erotus 2013-2060

Graafit eläkemenojen ja eläkemaksutulojen kehityksestä sekä sijoitusvarojen käytöstä eläkkeiden rahoitukseenpdf, 143 kB

Lisätietoja:

Analyysitoimintojen johtaja Reijo Vanne, puh. 040 729 0252

Työeläkevakuuttajat TELA ry on kaikkien Suomessa toimivien työeläkevakuuttajien edunvalvontajärjestö. Telan jäseninä ovat kaikki lakisääteistä työeläketurvaa hoitavat työeläkevakuuttajat.