Tela: Työeläkevarojen määrä supistui, eläkemenot kasvussa

26.11.2015

Suomalaisten työeläkevaroja oli syyskuun lopussa yhteensä 176 miljardia euroa. Varojen määrä supistui 6,9 miljardia euroa vuoden kolmannella neljänneksellä. Tiedot käyvät ilmi Työeläkevakuuttajat Telan tilastoanalyysistä.

Eläkevarojen määrää on osittain painanut alaspäin rahoitusmarkkinoiden haastava tilanne ja heikko tuottokehitys. Samaan aikaan varoista myös maksettiin eläkkeitä enemmän ulos kuin työeläkemaksuista saatiin kerättyä sisään.

- Suomen työeläkejärjestelmän menot ovat nyt kasvamaan päin ja menopaine on suurimmillaan 6-8 vuoden päästä. Myös eläkevarojen tuotoista eläkkeiden rahoitukseen käytettävä osuus kasvaa lähivuodet, sanoo Telan analyytikko Peter Halonen.

- Heikkoja sijoituskausia varten työeläkevakuuttajilla on käytössä puskurit, jotka vaimentavat markkinoilla tapahtuvien heilahtelujen vaikutuksia. Ennen pitkää markkinatilanne kuitenkin taas kääntyy positiiviseksi, Halonen muistuttaa.

Pitkällä aikavälillä työeläkevarat ovat kasvaneet tasaisesti. 20 viime vuoden aikana varojen määrä on yli nelinkertaistunut. Rahastoinnin tarkoituksena on pitää työeläkemaksun taso matalampana kuin se muuten olisi. Vastikään eduskunnassa hyväksytyssä eläkeuudistuksessa työeläkemaksun taso vakautettiin pitkälle tulevaisuuteen.

- Joka vuosi maksutuloista osa pitää edelleen panna säästöön eli rahastointi pidettävä samalla tasolla suhteessa menoihin. Näin sijoitustuottojen osuus eläkkeiden rahoituksesta säilyy riittävänä tulevillekin sukupolville, eikä maksurasitus kasva jatkossakaan kohtuuttomaksi, huomauttaa Telan johtava ekonomisti Reijo Vanne.

Työeläkevaroista osakkeissa ja osaketyyppisissä sijoituksissa oli syyskuun lopussa 83,1 miljardia (47,2 %), korkosijoituksissa 76,3 miljardia (43,4 %) ja kiinteistösijoituksissa 16,6 miljardia (9,4 %).

Alkuvuoden aikana osakemarkkinoiden kehitys on ollut ympäri maailman heikohko. Osakkeiden sekä osaketyyppisten sijoitusten osuus väheni myös työeläkesijoituksissa. Vuoden kolmannella neljänneksellä työeläkevakuuttajat ovat taas löytäneet sopivia ostokohteita osakemarkkinoilta, erityisesti euroalueen ulkopuolelta ja Suomesta, Halonen kertoo.

Työeläkevaroista oli syyskuun lopussa sijoitettuna euroalueen ulkopuolelle 50,0 %, Suomeen 27,3 % ja muulle euroalueelle 22,7 %.

Eläkevaroja koskeva Telan tilastoanalyysi sisältää tiedot työeläkeyhtiöiden, eläkekassojen ja -säätiöiden, Kelan toimihenkilöiden eläkerahaston, Kevan, Kirkon keskusrahaston, Maatalousyrittäjien eläkelaitoksen, Merimieseläkekassan, Suomen Pankin Eläkerahaston ja Valtion Eläkerahaston sijoitustoiminnasta. Tilastoissa on mukana vain lakisääteinen työeläketurva. Analyysi sijoitusvarojen määristä ja kohdentumisesta löytyy kokonaisuudessaan Telan verkkosivuilta: Sijoitusvarojen yhteenvedot.

Lisätiedot:

Analyytikko Peter Halonen, puh. 040 585 0450

Johtava ekonomisti Reijo Vanne, puh. 040 729 0252

Työeläkevakuuttajat TELA ry on kaikkien Suomessa toimivien työeläkevakuuttajien edunvalvontajärjestö. Telan jäseninä ovat kaikki lakisääteistä työeläketurvaa hoitavat työeläkevakuuttajat.