Telan Siimes: Eläkejärjestelmän rahoituksesta huolehdittava

13.04.2015

Julkisuudessa on viime aikoina väläytelty mahdollisuutta vauhdittaa Suomen talouskasvua eläkemaksujen määräaikaisella alentamisella niin sanotun EMU-puskurin avulla. Pienemmälle huomiolle on jäänyt se, että parhaillaan lainvalmistelussa olevan eläkeuudistuksen yhtenä keskeisenä tavoitteena on eläkemaksun tasapainottaminen ja tulevien sukupolvien maksutaakan hallitseminen.

Yksityisalojen palkansaajien eläkejärjestelmän maksu on eläkeratkaisussa sovittu kestävälle tasolle 24,4 prosenttiin vuodesta 2017 alkaen. Maksun tasapainottamisessa hyödynnetään yksityisalojen työeläkejärjestelmässä olevaa tasausvastuu-nimistä puskuria, johon myös niin sanottu EMU-puskuri sisältyy.

Yksityisalojen työeläkemaksu on lähivuosina jonkin verran alempi kuin sen eläkemenon perusteella tulisi olla. Tästä johtuen Eläketurvakeskuksen maksulaskelman mukaan tasausvastuuseen ei enää puskuroidu varoja vaan tasausvastuuta aletaan päinvastoin purkaa maksun pitämiseksi vakaana.

- Talouskasvun aikaansaaminen on erittäin tärkeää, mutta eläkemaksujen pitää yhdessä rahastoitujen varojen kanssa kattaa nykyiset ja tulevat eläkkeet, huomauttaa Työeläkevakuuttajat Telan toimitusjohtaja Suvi-Anne Siimes.

- Eläkemaksujen määräaikaiseen alentamiseen onkin siksi paljon vähemmän liikkumavaraa kuin yleisesti ajatellaan.

Siimes puhui tänään Arvopaperi-lehden ja Telan yhteisessä sijoitusseminaarissa Helsingissä.

Työeläkemaksun alentaminen vähentäisi myös kertyviä eläkevaroja. Esimerkiksi kahden prosenttiyksikön alennus tekisi Siimeksen mukaan miljardien vajeen eläkevaroihin jo reilussa vuodessa.

- Varojen pieneneminen vähentäisi myös varojen euromääräisiä tuottoja. Päättäjien kannattaakin pohtia huolella, onko eläkejärjestelmän rahoitusta järkevää heikentää tässä taloudellisessa tilanteessa, Siimes korostaa.

- Harkinnassa on myös hyvä muistaa, että työeläke on jo tänään 1,5 miljoonan suomalaisen pääasiallinen tulonlähde. Lisäksi ne vuodet, jolloin eläkemenot ovat suurimmillaan bkt:hen verrattuna, ovat vain parin vaalikauden päässä.

Sijoitustuottoja entistä vaikeampi hankkia

Eläkevarojen sijoitukset ovat tuottaneet viime vuosina hyvin, keskimääräinen vuotuinen reaalituotto on ollut noin 4,5 prosenttia viimeksi kuluneen viiden vuoden aikana.

- Tämän hetken sijoitusympäristö on kuitenkin epävarma ja tuottoja on entistä vaikeampi saada. Riskipitoisemmat sijoituskohteet tuottavat vielä kohtuullisesti, mutta vähäriskisempiin kohteisiin ei juuri kannata sijoittaa. Rahoitusmarkkinoilla toivutaan edelleen edellisestä romahduksesta, Siimes sanoo.

Siimes muistuttaa, että eläkevarojen sijoitusten tuottoja käytetään maksussa olevien eläkkeiden rahoittamiseen jo nyt. Lisäksi sijoitustuottojen rooli eläkkeiden rahoituksessa nousee edelleen merkittävästi seuraavat vuosikymmenet. Osuus tulee olemaan korkeimmillaan noin neljännes yksityisten ja julkisten alojen eläkkeistä 15 – 25 vuoden päästä.

- Eläkejärjestelmän tulee antaa keskittyä perustehtäväänsä, eläkkeiden turvaamiseen. Sen avulla ei pidä ratkoa muita yhteiskunnallisia tavoitteita ja samalla vaarantaa tulevien eläkkeiden rahoitusta. Tämä on erityisen tärkeää nuorempien sukupolvien kannalta, Siimes sanoo.

Lisätiedot:

Telan toimitusjohtaja Suvi-Anne Siimes, puh. 0400 414 303

Työeläkevakuuttajat TELA ry on kaikkien Suomessa toimivien työeläkevakuuttajien edunvalvontajärjestö. Telan jäseninä ovat kaikki lakisääteistä työeläketurvaa hoitavat työeläkevakuuttajat.