Telan Siimes: Eläkeuudistus huomioi työelämän murroksen

01.11.2014

Työmarkkinajärjestöjen neuvottelema eläkeuudistus sisältää erilaisia elementtejä, jotka ottavat aiempaa paremmin huomioon työelämän ja työmarkkinoiden murroksen. Eläkeratkaisu pitää monessa kohdassa myös naisen puolta, arvioi Työeläkevakuuttajat Telan toimitusjohtaja Suvi-Anne Siimes.

Eläkeratkaisussa sovittiin, että eläkettä kertyy jatkossakin palkattomilta jaksoilta, kuten perhevapailta ja vuorotteluvapaalta. Nämä tukevat erityisesti naisten eläkkeen kartuttamista.

- Naiset voivat vaikuttaa omaan työeläke-euroonsa ennen kaikkea kiinnittämällä huomiota omiin valintoihinsa työuran aikana. Kovin pitkäksi venyvät poissaolot työelämästä näkyvät myös lopullisessa eläkkeessä, Siimes korostaa.

- Myös työuraa pidentämällä eläkettään voi parantaa, erityisesti jos jaksaa ja kykenee jatkamaan yli vanhuuseläkkeen alarajan.

Siimes puhui lauantaina Sosialidemokraattisten Naisten liittokokouksessa Lappeenrannassa.

Naisen keskimääräinen eläke-euro on tilastollisesti pienempi kuin palkkaeuro. Kun naisen palkkaeuro on keskimäärin 83 senttiä, kokonaiseläke-euro on Eläketurvakeskuksen tilastojen mukaan 78 senttiä. Tästä naisen omaan työuraan perustuu vain 69 senttiä, loput kertyvät pääosin perhe-eläkkeistä. Perhe-eläkkeet pysyivät eläkeratkaisussa ennallaan.

Naisten eläkkeelläoloaikana tienaama kokonaissumma on kuitenkin keskimäärin samansuuruinen kuin miesten, koska naiset elävät pidempään ja saavat enemmän leskeneläkkeitä.

- Näin työeläkejärjestelmä itse asiassa hiukan tasaa sukupuolten välisiä eroja. Parhaiten eläkkeiden tasa-arvoa kuitenkin tuetaan edistämällä naisten palkkatasa-arvoa työuran aikana.

Eläkeratkaisussa sovittiin myös, että jatkossa eläkettä kertyy palkasta tasaisesti läpi koko työuran. Superkarttuma yli 63-vuotiaana tehdystä työstä poistuu ja korvautuu jo kertyneeseen eläkkeeseen saatavalla lykkäyskorotuksella. Lisäksi sovittiin, että jatkossa eläkkeen perustana olevasta palkasta ei enää laskennallisesti vähennetä työeläkemaksujen osuutta, jolloin eläkettäkin kertyy enemmän.

Kaikesta tehdystä työstä on kertynyt tähänkin saakka eläkettä, mutta työuran loppupäätä on painotettu korkeamman karttuman takia.

- Muutoksilla on merkitystä erityisesti paljon pätkätöitä tekeville sekä erilaissa työsuhteissa ja eri ammateissa työuran varrella työskenteleville. Tulevaisuudessa kaikissa työuran vaiheissa tehty työ on eläkkeen tienaamisen näkökulmasta yhtä arvokasta, sanoo Siimes.

Lisätiedot:

Toimitusjohtaja Suvi-Anne Siimes, puh. 0400 414 303

Työeläkevakuuttajat TELA ry on kaikkien Suomessa toimivien työeläkevakuuttajien edunvalvontajärjestö. Telan jäseninä ovat kaikki lakisääteistä työeläketurvaa hoitavat työeläkevakuuttajat.