Telan Siimes: Eläkkeiden rahoituksen haastavimmat vuodet edessä

05.04.2016

Keinoja Suomen talouden ja työllisyyden tukemiseksi on viime kuukaudet haettu sinnikkäästi eri suunnista, ja työ jatkuu tänään hallituksen kehysriihessä. Myös työeläkejärjestelmä osallistuu talkoisiin rahoituksensa kautta, muistuttaa Työeläkevakuuttajat Telan toimitusjohtaja Suvi-Anne Siimes.

Eläkeuudistuksessa työeläkemaksun taso vakautuu vuosiksi eteenpäin. Tuoreessa kilpailukykysopimuksessa puolestaan työeläkemaksun työnantajien ja työntekijöiden maksuosuuksia on sovittu muutettavaksi niin, että työnantajien maksu laskee. Maksun kokonaistaso säilyy ennallaan. Työnantajalle nämä tarkoittavat ennustettavuutta ja matalampia työllistämiskustannuksia.

Myös työeläkejärjestelmässä olevia puskureita puretaan lähivuosina. Työeläkemaksun vakautus tehdään nimenomaan käyttämällä EMU-puskuria ja koko tasausvastuuta, johon EMU-puskuri sisältyy.

– Tämän verran voidaan työeläkejärjestelmässä turvallisesti tehdä ilman, että jouduttaisiin jollakin aikavälillä kajoamaan myös eläkkeiden tasoon. Mihinkään ylimääräisiin menoeriin ei eläkkeiden rahoituksessa ole varaa, Siimes huomauttaa.

Suvi-Anne Siimes puhui tänään Arvopaperi-lehden ja Telan yhteisessä sijoitusseminaarissa Helsingissä.

Palkkojen ja korkojen kehitys kysymysmerkki

Siimes muistuttaa, että eläkkeiden rahoituksen kannalta haasteellisimmat vuodet ovat vasta edessä. Eläkemenot suhteessa palkkasummaan ovat suurimmillaan seuraavan kymmenen vuoden aikana suomalaisten ikääntymisen takia.

Haasteita työeläkejärjestelmän taloudelle on näköpiirissä sekä palkkasumman että sijoitustuottojen kehittymisen puolesta.

– Useiden ennusteiden mukaan palkat tulevat lähivuosina nousemaan vaatimattomasti. Se tarkoittaa pienempiä eläkemaksutuloja nyt jo maksussa olevien eläkkeiden rahoittamiseen, Siimes sanoo.

Rahoitusmarkkinoilla on myös eletty jo pitkään alenevien korkojen aikaa. Voikin hyvin olla, että sijoituksille ei ole seuraavan kymmenen vuoden aikana saatavilla samanlaisia tuottoja kuin muutamana viime vuonna, Siimes arvioi.

– Siksi nyt on entistäkin tärkeämpää pitää kiinni työeläkejärjestelmän talouden tasapainosta ja sovituista maksu-urista. Näin Suomen päättäjillä on pöydällään edes yksi huoli vähemmän, Siimes painottaa.

Isot rahastot eivät itseisarvo

Siimes korostaa, että samojen haasteiden edessä ollaan kaikissa muissakin EU-maissa. Rahoitusmarkkinoiden murros ja talouskehitys vaikuttavat eläkkeiden rahoitukseen riippumatta siitä, hoidetaanko eläkkeet yksityisillä vai julkisilla järjestelmillä.

– Meidän järjestelmämme hyvä puoli on se, että sijoittamiseen ja vakuuttamiseen liittyviä riskejä kannetaan yhdessä. Eläkkeet ovat näin paremmassa turvassa kuin yksilönvastuuseen perustuvissa malleissa.

Siimes huomauttaa, että kaikissa yhteiskunnissa nuoremmat sukupolvet joutuvat tavalla tai toisella huolehtimaan vanhusväestön toimeentulon kustannuksista.

- Työeläkejärjestelmämme suuret rahastot eivät ole itseisarvo. Ne ovat päinvastoin tärkeä väline sille, että työelämässä olevat sukupolvet eivät näänny eläkkeellä olevan väestön eläkkeiden rahoittamisesta syntyvän maksutaakan alle. Eivät nyt, eivätkä siinäkään vaiheessa, kun väestön ikääntyminen iskee täydellä voimalla päälle 2020-luvun puolella.

Lisätiedot:

Telan toimitusjohtaja Suvi-Anne Siimes, puh. 0400 414 303

Työeläkevakuuttajat TELA ry on kaikkien Suomessa toimivien työeläkevakuuttajien edunvalvontajärjestö. Telan jäseninä ovat kaikki lakisääteistä työeläketurvaa hoitavat työeläkevakuuttajat.