Telan Siimes: Esitys eläkeyhtiöiden hallintosääntelystä pääosin toimiva

14.08.2014

Hallituksen esitys työeläkeyhtiöiden hallinnon sääntelystä annettiin eduskunnalle tänään. Työeläkevakuutusyhtiöitä koskevaan lakiin esitetään muutoksia muun muassa sisäpiiritietojen sääntelystä, esteellisyyssäännöksistä, yhtiön ja sen johdon välisistä liiketoimista sekä palkitsemisesta.

Työeläkevakuuttajat Tela pitää tärkeänä alan hallintosääntelyn kehittämistä ja siihen liittyvien velvoitteiden kirjaamista lain tasolle. Esitykset lisäävät hallinnon avoimuutta ja ovat eräitä sisäpiirirekisterin toteuttamistapaan liittyviä yksityiskohtia lukuun ottamatta kannatettavia ja toimivia, arvioi Telan toimitusjohtaja Suvi-Anne Siimes.

- Työeläkevakuuttajien tehtävä on hoitaa lakisääteistä sosiaaliturvaa. Työeläkejärjestelmän luotettavuuden kannalta on tärkeää, että hallintosäännökset ovat mahdollisimman yksiselitteisiä ja antavat täsmälliset puitteet eläkeyhtiöiden toiminnalle ja nykyisten menettelytapojen arvioinnille, Siimes korostaa.

Lakiesityksen mukaan eläkeyhtiöillä tulisi jatkossa olla julkinen sisäpiirirekisteri, joka ulotettaisiin koskemaan myös eläkeyhtiöiden hallituksen jäseniä. Sisäpiiriin kuuluvien olisi ilmoitettava rekisteriin pörssiosakeomistuksensa ja tekemänsä arvopaperikaupat.

- Esitys laajentaa sisäpiiriläisyyden määrittelyä arvopaperimarkkinalain mukaisista käytännöistä. Tämä vaikeuttaa työeläkeyhtiöiden hallitusten jäsenten toimintaa tarpeettomasti, koska he olisivat jatkossa sisäpiiriläisiä silloinkin, kun he eivät ole saaneet sisäpiiritietoa. Tämä ongelmakohta voi pahimmillaan vaikuttaa hallitusten kokoonpanoihin jatkossa, Siimes arvioi.

Siimes huomauttaa, että hallituksen jäsenet omistavat arvopapereita yksityishenkilöinä. Mikäli luottamustehtävän hoidossa vaaditaan kaiken henkilökohtaisen pörssiomaisuuden ja -kauppojen lähes jatkuvaa raportoimista, siitä voi tulla este hallitustyöskentelyyn osallistumiselle.

- Toivon, että asiasta voidaan eduskuntakäsittelyn aikana vielä rakentavassa hengessä keskustella. Työeläkevakuuttajien hallituksen kokoonpanon olisi jatkossakin hyvä olla monipuolinen ja edustaa kattavasti yhteiskunnallisia toimijoita, sekä vakuutuksenottajia että vakuutettuja.

- On koko suomalaisen työeläkejärjestelmän etu, että elinkeinoelämän ja työmarkkinajärjestöjen edustajien osaamista voidaan edelleen hyödyntää työeläkevakuuttajien hallinnossa, Siimes painottaa.

Eläkeyhtiöt ovat jo tähänkin saakka ylläpitäneet vapaaehtoisesti pysyvää yrityskohtaista sisäpiirirekisteriä ja sen ohella hankekohtaista sisäpiirirekisteriä, vaikka laki ei ole siihen velvoittanut. Hallituksen jäsenet on tarvittaessa lisätty hankekohtaiseen rekisteriin. Heitä koskevat rekisteritiedot eivät kuitenkaan ole olleet julkisia. Siimeksen mukaan lain keskeiset avoimuuden lisäämiseen tähtäävät tavoitteet voitaisiin toteuttaa myös rikkomatta arvopaperimarkkinalain mukaista sisäpiirimääritelmää.

Lisätiedot:

Toimitusjohtaja Suvi-Anne Siimes, puh. 0400 414 303

Taustatietoa eläkeyhtiöiden hallinnosta ja hallinnon sääntelystä löytyy kysymyksiä ja vastauksia eläkeyhtiöiden hallinnosta -sivultamme.

Työeläkevakuuttajat TELA ry on kaikkien Suomessa toimivien työeläkevakuuttajien edunvalvontajärjestö. Telan jäseninä ovat kaikki lakisääteistä työeläketurvaa hoitavat työeläkevakuuttajat.