Telan Siimes: Esitys kilpailukykysopimukseksi turvaa eläkkeiden rahoitusta

29.02.2016

Työmarkkinajärjestöt ovat saaneet aikaan kilpailukykysopimuksesta neuvottelutuloksen, joka sisältää linjaukset myös tulevien vuosien työeläkemaksusta. Työeläkevakuuttajat Telan toimitusjohtaja Suvi-Anne Siimes on tyytyväinen siihen, että neuvottelutuloksella turvataan työeläkemaksujen taso.

Neuvottelutuloksen mukaan työeläkemaksun taso pysyy eläkeuudistuksessa sovitun mukaisena, 24,4 prosentissa, vuoteen 2021 saakka. Eläketurvakeskuksen laskelmissa tämä arvioidaan riittäväksi myös pitkällä aikavälillä. Neuvottelutuloksen mukaan työeläkemaksun sisällä työntekijöiden maksuosuus kasvaa ja työnantajien laskee.

- Työeläkejärjestelmän talouden näkökulmasta tämä on hyvä ja kestävä ratkaisu. Tällä huolehditaan eläkeuudistuksen mukaisesti nykyisten ja tulevien eläkkeiden rahoituksesta, sanoo Siimes.

Ensi vuonna voimaan tulevaan eläkeuudistukseen sisältyy ajatus työeläkemaksun tasapainottamisesta. Siinä hyödynnetään yksityisalojen työeläkejärjestelmässä olevaa tasausvastuu-nimistä puskuria, johon myös niin sanottu EMU-puskuri sisältyy. EMU-puskuri ja koko tasausvastuu pienenevät tästä johtuen minimitasoilleen vuoteen 2025 mennessä.

- Erityisesti tulevien sukupolvien kannalta on erittäin merkittävä ja arvokas ratkaisu, ettei EMU-puskureita nyt pureta etuajassa ja maksun kokonaistaso pidetään sellaisena kuin oli suunniteltukin, Siimes kiittää.

Työeläkejärjestelmän kestävyyslaskelmissa on otettu huomioon nykyisissä rahastoissa olevat varat ja niille saatavat tuotot.

- Neuvottelutulokseen kirjatut linjaukset mahdollistavat myös sijoitustuottojen hankkimisen eläkevaroille siten, kun eläkeuudistuksen rahoituslaskelmissa on arvioitu, Siimes sanoo.

Työntekijän maksuosuuden kasvu on työeläkejärjestelmän näkökulmasta tulosiirtoa työntekijän työssäoloajalta eläkkeelläoloaikaan.

- Työntekijän maksurasituksen nousu keventää työnantajien työllistämiskustannuksia, mutta kaventaa työntekijöiden tämän päivän ostovoimaa. Tämän vuoksi on entistä tärkeämpää huolehtia sukupolvien välisestä oikeudenmukaisuudesta työeläkejärjestelmän rahoituksessa, Siimes korostaa.

Lisätiedot:

Telan toimitusjohtaja Suvi-Anne Siimes, puh. 0400 414 303

Työeläkevakuuttajat TELA ry on kaikkien Suomessa toimivien työeläkevakuuttajien edunvalvontajärjestö. Telan jäseninä ovat kaikki lakisääteistä työeläketurvaa hoitavat työeläkevakuuttajat.