Telan Siimes: Naisen kannattaa miettiä eläke-euroaan viimeistään perhevapailla

07.05.2014

Naisten keskimääräinen työllisyysaste on kansainvälisesti verrattuna Suomessa korkea, mutta varsinkin parhaassa työiässä olevien naisten työllisyysaste on viime vuosina laskenut merkittävästi. Vuonna 2013 työvoiman ulkopuolella oli 25-44-vuotiaita naisia 130 000. Samanikäisiä miehiä oli työvoiman ulkopuolella alle puolet tästä. Tiedot käyvät ilmi Tilastokeskuksen työvoimatutkimuksesta.

- Erityisesti pienten lasten äitien työllisyysaste on melko alhainen, vaikka meillä lasten päivähoitoa on hyvin saatavilla. Kotiäitiys on pitkästä aikaa kasvussa sekä Suomessa että muualla maailmassa, huomauttaa Työeläkevakuuttajat Telan toimitusjohtaja Suvi-Anne Siimes.

Siimes puhui tänään Telan järjestämässä keskustelutilaisuudessa naisen työstä ja eläkkeistä Helsingissä.

Naisen keskimääräinen eläke-euro on palkkaeuroa pienempi. Kun palkkaeuro on keskimäärin 83 senttiä, kokonaiseläke-euro on Eläketurvakeskuksen tilastojen mukaan 78 senttiä. Tästä naisen omaan työuraan perustuu vain 69 senttiä, loput kertyvät pääosin perhe-eläkkeistä. Ero selittyy pääasiassa naisten pienemmillä palkoilla ja katkonaisilla työurilla.

- Naiset voivat kasvattaa omaa työeläke-euroaan kiinnittämällä huomiota omiin valintoihinsa työuran aikana. Naisten kannattaakin alkaa ajatella eläkeaikaansa viimeistään kun he jäävät ensimmäisen kerran äitiysvapaalle, ja myös keskustella näistä asioista aktiivisesti ilman keskinäistä arvostelua, sanoo Siimes.

Suomalainen työeläkejärjestelmä tuottaa eläkettä työuran aikaisten ansioiden perusteella. Jokainen palkkaeuro kerryttää eläkettä ja eläketurvasta tulee sitä parempi, mitä enemmän töitä tekee.

- Eläkejärjestelmä ei ole taikasauva, joka korjaa kaikki kuopat joita naisen työuran varrella eteen tulee. Eläke heijastelee työuran aikaisia ratkaisuja, vaikka kansaneläke hieman korjaakin tilannetta, jos työeläke jää erityisen pieneksi. Työelämässä kannattaa pysyä kiinni vaikka ohuillakin säikeillä kaikissa elämänvaiheissa, joissa työkykyä vain on tallella ja töitä saatavilla.

Siimes huomauttaa, että pienten lasten äitien työssäkäynti on tärkeää myös koko yhteiskunnan kannalta.

- Naisten työllisyyden vahvistaminen on yksi keino työurien pidentämiseen niiden keskivaiheilta. Yhteiskunnan onkin hyvä tukea sitä, että naisten töihinpaluu perhevapailta onnistuu mahdollisimman kivuttomasti.

Lisätietoja:

Toimitusjohtaja Suvi-Anne Siimes, puh. 0400 414 303

Työeläkevakuuttajat TELA ry on kaikkien Suomessa toimivien työeläkevakuuttajien edunvalvontajärjestö. Telan jäseninä ovat kaikki lakisääteistä työeläketurvaa hoitavat työeläkevakuuttajat.