Telan Siimes: Suomen kannattaa olla hereillä, kun EU:n sosiaalipolitiikkaa kehitetään

12.02.2016

Euroalueen talouskoordinaatiota on vahvistettu merkittävästi muutamana viime vuonna ja sitä haluttaisiin edelleen tiivistää. Myös Euroopan talous- ja rahaliiton EMU:n sosiaalisen ulottuvuuden vahvistaminen on myötätuulessa. Iso kysymys on EU:n mahdollisen toimivallan laajentuminen sosiaalipolitiikan alueelle.

- Muuttumassa olevia pelisääntöjä onkin juuri nyt useita. Kaikella tällä edistetään kauniita asioita, kuten sosiaalisten oikeuksien ja sisämarkkinoiden vahvistamista. Taustalla on kuitenkin ankara vääntö siitä, missä asioissa valta on jäsenmailla ja missä puolestaan unionilla, sanoo Työeläkevakuuttajat Telan toimitusjohtaja Suvi-Anne Siimes.

Siimes puhui tänään Helsingissä Telan EU:ta ja suomalaista työeläkejärjestelmää käsitelleessä seminaarissa.

Hänen mukaansa useimmat unionin toimivaltaan liittyneet tähänastiset väännöt ovat olleet kaukana kansalaisten arjesta, mutta sosiaalipolitiikkaan liittyvät muutokset koskettaisivat toteutuessaan jokaisen suomalaisen elämää.

- Jos esimerkiksi eläkepolitiikkaa yhdenmukaistettaisiin EU:ssa, lakisääteisten työeläkkeiden merkitys todennäköisesti vähenisi Suomessa. Ja se voisi tapahtua samaan aikaan, kun omat eläkemenomme ovat suurimmillaan, eli jo seuraavan 10-15 vuoden aikana. Siksi sosiaalipolitiikan unionitasoisten reunaehtojen kanssa kannattaa olla tarkkana, Siimes korostaa.

Villeimmissä ehdotuksissa jäsenmaiden välisiä tulonsiirtoja ja yhteisvastuuta haluttaisiin laajentaa etenkin työttömyysturvaan, mutta myös eläkkeisiin. Maltillisemmissa malleissa vahvistettaisiin sosiaalipolitiikan reunaehtoja ja sitovuutta unionin lainsäädännössä.

- Samalla lisättäisiin ihmisten omaa vastuuta ja siihen liittyvää riskinkantoa työuran jälkeisestä toimeentulosta. Meidän lakisääteinen työeläkejärjestelmämme toimii toisesta lähtökohdasta käsin, meillä pitkäikäisyyden ja sijoitustoiminnan riskit sekä vastuut kannetaan yhdessä.

- Esimerkiksi unionitasoiset sosiaaliset oikeudet loisivat suoran suhteen EU:n ja ihmisten arkisen toimeentulon välille. Ne avaisivat tien myös EU-tason verotukselle. Tämä ei kuitenkaan näy yhteiskunnallisessa ja poliittisessa keskustelussa Suomessa.

Eläkejärjestelmän kestävyys Euroopan kärkeä

EU:ssa paineita nykyisten pelisääntöjen muuttamiseen syntyy myös turvapaikanhakijatulvasta ja edessä olevasta Britannian mahdollista EU-eroa koskevasta kansanäänestyksestä, Siimes sanoo.

- Tällaisten isojen, kriisiytyvien muutosvirtojen keskellä meidän on syytä pysyä tarkkoina työeläkejärjestelmämme ja eläkevarojemme suhteen, hän huomauttaa.

- Suomessa työeläke kertyy täällä tehdystä työstä kaikille yhtäläisin ehdoin. Meidän on huolehdittava siitä, että eläkevaroillamme jatkossakin rahoitetaan vain Suomessa tehdystä työstä karttuneita eläkkeitä. Niitä ei ole tarkoitettu esimerkiksi unionin muissa maissa meitä huonommin hoidettujen eläkejärjestelmien tasapainottamiseen.

Siimes muistuttaa, että suomalaisen työeläkejärjestelmän rahoitus on nyt kestävällä tolalla, mutta moni muu rakenteellinen uudistus odottaa vielä tekijäänsä.

- Eläkejärjestelmämme kestävyys on eurooppalaisittainkin kärkitasoa ja sitä tukee erityisesti ensi vuonna voimaan tuleva eläkeuudistus, jossa eläkemaksujen taso vakautuu pitkälle tulevaisuuteen. Tätä kestävyyttä on syytä varjella myös jatkossa.

Suomalaisen työeläkejärjestelmän tulevaisuutta EU:ssa taustoitetaan myös seminaarissa julkistetussa EU ja eläke -teemalehdessä.

Lisätietoja:

Toimitusjohtaja Suvi-Anne Siimes, puh. 0400 414303

Työeläkevakuuttajat TELA ry on kaikkien Suomessa toimivien työeläkevakuuttajien edunvalvontajärjestö. Telan jäseninä ovat kaikki lakisääteistä työeläketurvaa hoitavat työeläkevakuuttajat.