Telan Siimes: Työeläkevarat ovat osa ratkaisua

23.01.2015

Suomessa on rahastoituja eläkevaroja yli 170 miljardia euroa. Työeläkkeitä maksetaan tänä vuonna jo noin 25 miljardia euroa. Työeläkejärjestelmässä kiertävistä mittavista varoista on viime aikoina toivottu useissa eri yhteyksissä vetoapua Suomen talouden uuteen nousuun.

- Eläkejärjestelmä hengittää samaa ilmaa kuin muu yhteiskunta. Kun talous kasvaa ja työpaikkoja syntyy, myös eläkejärjestelmä voi hyvin. Suomen uusi nousu on yhteinen tavoite ja osallistumme osaltamme talkoisiin. Työeläkkeet ja työeläkevarat eivät ole osa ongelmaa, vaan osa ratkaisua, sanoo Työeläkevakuuttajat Telan toimitusjohtaja Suvi-Anne Siimes.

- Työeläkevakuuttamisen kautta tuetaan kymmenillä miljardeilla Suomen taloutta, kansalaisten ostovoimaa ja yritysten toimintaedellytyksiä. Suomeen sijoitetaan reilu neljännes eläkevaroista ja uusia, tuottavia ja turvallisia sijoituskohteita myös haetaan koko ajan.

Siimes puhui tänään Helsingissä Telan järjestämässä seminaarissa "Suomi ylös suosta - onko eläkkeistä avuksi?".

Siimes muistuttaa, että eläkevarojen sijoittaminen kuitenkin poikkeaa muusta sijoitustoiminnasta varojen lakisääteisen sosiaaliturvaroolin ansiosta. Sijoitustuottojen merkitys eläkkeiden rahoitukselle tulee kasvamaan voimakkaasti tulevina vuosikymmeninä.

- Suomalaisen työeläkejärjestelmän toimivuuden ansiosta meillä kenenkään ei enää tarvitse kuolla vanhana sorvin ääreen - tai vaihtoehtoisesti nälkään sitten, kun ei enää kykene elättämään itseään omalla työllään. Tämä perustehtävä on tärkeää pitää mielessä kun eläkevaroista keskustellaan.

Sääntely kansallisissa käsissä

Siimes muistuttaa, että Suomen työeläkejärjestelmä on kansainvälisesti ainutlaatuinen, joten myös siihen liittyvästä sääntelystä ja toimintaperiaatteista on luontevaa päättää kansallisista lähtökohdista.

- Suomen varautuminen väestön ikääntymiseen ja tulevaisuuden eläkkeiden rahoitukseen on Euroopan huipputasoa. Päätöksenteko eläkejärjestelmästä ja sen kehittämisestä on säilytettävä omissa käsissämme. Näin pystymme varmistamaan sen, että järjestelmä toimii ja tulevienkin sukupolvien eläkkeet pystytään rahoittamaan.

Muualla Euroopassa eläkkeen ansainta kytkeytyy tiiviisti tiettyyn ammattialaan ja työpaikkaan. Suomessa eläkettä kertyy suhteessa ansaittuun palkkaan riippumatta siitä, missä työssä ja minkä työnantajan palveluksessa työ tehdään.

Tuleva eläkeuudistus johtaa lisäksi siihen, että työtä tekevän ihmisen eläke karttuu samoin ehdoin kaikissa työuran vaiheissa. Myös tämä on erityislaatuista Euroopassa, työeläkkeen kertymisessä on erilaisia karenssiaikoja jo Ruotsissa.

- Eläkeratkaisun perustalle on hyvä rakentaa suomalaista yhteiskuntaa jatkossakin. Eläkeuudistus huomioi monessa kohtaa työelämän ja työmarkkinoiden murroksen, ja pystyy siten osaltaan tukemaan Suomea uudessa kasvussa, Siimes sanoo.

Pähkinänkuoressa: Työeläkevakuuttajat osana Suomen taloutta ja työllisyyttä

  • Työeläkevaroja sijoitettu Suomeen noin 45 miljardia (syyskuun lopun 2014 tilanne)
  • Työeläkkeitä maksetaan tänä vuonna noin 25 miljardia euroa
  • Työeläkevakuuttajat sijoittavat Suomessa muun muassa kiinteistöihin, osakkeisiin, joukkovelkakirjoihin, yrityslainoihin, pääomarahastoihin ja infrakohteisiin. Eläkevakuuttajien asiakkaina olevat yritykset voivat myös saada takaisinlainaa.
  • Helsingin pörssin markkina-arvosta työeläkevakuuttajat omistavat noin 8 prosenttia. Työeläkevakuuttajat ovat ankkurisijoittajia monissa kotimaisissa pörssiyhtiöissä.
  • Työeläkevakuuttajat ovat sijoittajina mukana useissa kotimaisissa pääomasijoitusrahastoissa.
  • Työeläkesijoituksilla tuetaan toimialoista muun muassa kotimaista asunto- ja toimitilatuotantoa, infraa, uusiutuvaa energiaa, uutta teknologiaa ja huoltovarmuutta.
  • Kiinteistöjen huolto ja ylläpito sekä rakennusprojektit ovat merkittäviä työllistäjiä eri puolilla maata. Lisäksi työeläkevakuuttajat ostavat kotimaassa paljon erilaisia palveluita (muun muassa IT-, juridiikka- ja rahoitusalalta).
  • Eläkevakuuttajat lisäävät kotimaisten pääomamarkkinoiden vakautta ja toimivuutta. Eri kokoiset toimijat voivat rahoittaa mittakaavaltaan erisuuruisia hankkeita. Kilpailu sijoituskohteista varmistaa pääoman saatavuutta ja oikeaa hinnoittelua.

Lisätiedot:

Toimitusjohtaja Suvi-Anne Siimes, puh. 0400 414 303

Kysymyksiä ja vastauksia eläkevarojen sijoittamisesta Suomeen

Työeläkevakuuttajat TELA ry on kaikkien Suomessa toimivien työeläkevakuuttajien edunvalvontajärjestö. Telan jäseninä ovat kaikki lakisääteistä työeläketurvaa hoitavat työeläkevakuuttajat.