Telan uusi ilme ja verkkosivut julkaistu

03.04.2012

Työeläkevakuuttajat TELA ry:n uusi verkkosivusto on julkistettu tänään. Verkkouudistus on jatkoa aiemmin tänä vuonna toteutetulle organisaatiouudistukselle, jolla vahvistettiin Telan toimintaa työeläkealan edunvalvojana ja asiantuntijana.

Verkkouudistuksen tavoitteena on luoda sivusto, jolla tarjotaan tietoa niin Telan toiminnasta kuin työeläkealastakin, sisältäen kattavat tiedot myös työeläkesijoituksista. Ensisijaisen tärkeää uusien sivujen toteutuksessa on selkeys ja tiedon helppo löydettävyys. Toivomme, että uusi sivusto palvelee jäseniämme, yhteistyökumppaneitamme, sidosryhmiämme ja mediaa niin, että he löytävät kulloinkin tarvitsemansa tiedot aiempaa helpommin ja että he myös löytävät tiensä sivuillemme aiempaa useammin.

Verkkouudistuksen yhteydessä uudistettiin myös Telan ulkoinen ilme. Uudessa logossa on säilytetty vanhaa värimaailmaa sekä kolmen elementin kokonaisuutta, mutta se on toteutettu uudella tavalla. Logon kolme elementtiä kuvastavat Telan kolmea toimintoa: edunvalvontaa, viestintää ja yhteiskunnallista koulutusta. Ne kuvaavat myös Telan toiminnan kulmakiviä: edustamme koko alaa, meihin voi luottaa, ja luotamme työeläkkeen tulevaisuuteen.

Verkkosivumme kehittyvät myös jatkossa. Parannamme ja syvennämme sivuilla olevaa tietoa ja huolehdimme myös sivujen päivittäisestä uutistuotannosta.

Lisätietoja:

Verkkopäätoimittaja Marjut Vanha-aho, puh. 010 680 6744

Työeläkevakuuttajat TELA ry on kaikkien Suomessa toimivien työeläkevakuuttajien edunvalvontajärjestö, jonka jäseniä ovat lakisääteistä työeläketurvaa hoitavat työ-eläkevakuuttajat. Telan perustehtävä on työeläkejärjestelmän vahvistaminen ja alan yleiseen toimintaympäristöön vaikuttaminen.