Timo Ritakallio jatkaa Telan hallituksen puheenjohtajana

19.04.2016

Työeläkevakuuttajat TELA ry:n hallituksen puheenjohtajaksi valittiin tänään toimitusjohtaja Timo Ritakallio Keskinäisestä Eläkevakuutusyhtiö Ilmarisesta. Valinnan teki yhdistyksen vuosikokous. Ritakallio jatkaa puheenjohtajana nyt toista vuotta.

Vuosikokous valitsi puheenjohtajan lisäksi myös hallituksen varapuheenjohtajat ja hallituksen jäsenet.

Hallituksen ensimmäisenä varapuheenjohtajana jatkaa toimitusjohtaja Risto Murto Keskinäisestä Työeläkevakuutusyhtiö Varmasta. Toiseksi varapuheenjohtajaksi valittiin uutena edustajana toimitusjohtaja Timo Kietäväinen Kevasta. Kolmantena varapuheenjohtajana jatkaa toimitusjohtaja Harri Lemmetti Yleisradion eläkesäätiöstä.

Hallituksen muiden jäsenten kokoonpanossa ei tapahtunut muutoksia, sillä erovuorossa olleet jäsenet valittiin uudelleen tehtäviinsä.

Telan hallituksen jäseninä jatkavat näin ollen toimitusjohtaja Stefan Björkman Keskinäisestä Eläkevakuutusyhtiö Eterasta, toimitusjohtaja Åsa Ceder Pensions-Alandiasta, toimitusjohtaja Satu Huber Keskinäisestä Työeläkevakuutusyhtiö Elosta, toimitusjohtaja Päivi Huotari Maatalousyrittäjien eläkelaitoksesta, pääjohtaja Liisa Hyssälä Kelan toimisuhde-eläkkeistä, toimitusjohtaja Jan-Erik Stenman Eläkevakuutusyhtiö Veritaksesta, toimitusjohtaja Timo Toropainen Eläkesäätiöyhdistyksestä sekä toimitusjohtaja Kari Välimäki Merimieseläkekassasta.

Lisätietoja:

Telan toimitusjohtaja Suvi-Anne Siimes, puh. 010 680 6710

Työeläkevakuuttajat TELA ry on kaikkien Suomessa toimivien työeläkevakuuttajien edunvalvontajärjestö. Telan jäseninä ovat kaikki lakisääteistä työeläketurvaa hoitavat työeläkevakuuttajat.