Tuloja suuremmat menot ja osakkeiden kurssilasku supistivat työeläkevaroja

01.09.2015

Suomalaisten työeläkevaroja oli vuoden puolivälissä 182,9 miljardia euroa. Varojen määrä supistui hiukan vuoden toisella neljänneksellä. Varoista osakkeissa ja osaketyyppisissä sijoituksissa oli 87,6 miljardia (47,9 %), korkosijoituksissa 78,0 miljardia (42,7 %) ja kiinteistösijoituksissa 17,1 miljardia (9,4 %). Tiedot käyvät ilmi Työeläkevakuuttajat Telan tilastoanalyysistä.

- Kehityksen taustalla vaikuttaa eläkemaksutuloja suuremmat eläkemenot, eli eläkkeitä maksetaan nyt ulos enemmän kuin työntekijät ja työnantajat maksavat sisään eläkemaksuja, sanoo Telan analyytikko Peter Halonen.

- Lisäksi tilanteeseen vaikuttaa haastava sijoitusympäristö ja vuoden edetessä hidastunut tuottokehitys. Erityisesti osakkeiden kurssit ovat laskeneet toisella vuosineljänneksellä, näin ollen työeläkesijoituksistakaan ei tällä neljänneksellä saatu kokonaisuudessaankaan tuottoja.

Eläkevarojen määrä on kuitenkin ollut pitkään kasvussa. Edellinen notkahdus koettiin vuonna 2011. Pitkällä aikavälillä varat ovat kasvaneet tasaisesti, viimeisen 20 vuoden aikana varojen määrä on yli nelinkertaistunut.

Sijoitusvaroilla katetaan osa eläkkeiden rahoituksesta. Sijoituksia suurempi merkitys on vuosittain kerättävillä eläkemaksuilla, korostaa Telan johtava ekonomisti Reijo Vanne.

- Työeläkejärjestelmän taloudellinen kestävyys edellyttääkin pitkäjänteisyyttä maksuissa siihen tapaan kuin eläkeuudistusta sovittaessa ja valmisteltaessa on kaavailtu. Eläkeuudistuksen myötä työeläkemaksun on määrä tasaantua 24,4 prosenttiin vuodesta 2017 eteenpäin. Tämä turvaa tulevien eläkkeiden rahoituksen.

Vanne muistuttaa, että tällä hetkellä Suomen väestö ikääntyy kovaa vauhtia ja eläkemenot kasvavat juuri nyt, eivät vasta kaukaisessa tulevaisuudessa. Tänä vuonna työeläkkeitä maksetaan Suomessa arviolta noin 25 miljardia euroa.

- Suomalaisessa työeläkejärjestelmässä väestön ikääntymiseen varautuminen on rahastoinnin ansiosta Euroopan huipputasoa. Eläkevaroja tarvitaan tästä eteenpäin yhä enemmän eläkkeiden rahoitukseen. Eläkemenon rahoittamisen kriittisimmät vuodet ovat seuraavan 10 vuoden aikana, ja kehitys tasaantuu 20 vuoden sisällä, Vanne korostaa.

Vaikka tuottoja ei saatukaan vuoden toisella neljänneksellä, koko ensimmäisen vuosipuoliskon tuottoluvut ovat erittäin hyvät. Työeläkesijoitusten keskituotto ensimmäisellä vuosipuoliskolla oli 5,5 % (nimellinen tuotto). Parhaiten tuottivat osakkeet ja osaketyyppiset sijoitukset, 10,3 %. Kiinteistösijoitukset tuottivat 3,4 % ja korkosijoitukset 0,9 %.

Työeläkevaroista oli sijoitettuna euroalueen ulkopuolelle 50,1 %, Suomeen 27,6 % ja muulle euroalueelle 22,3 %.

Eläkevaroja koskeva Telan tilastoanalyysi sisältää tiedot eläkevakuutusyhtiöiden, eläkekassojen, eläkesäätiöiden, Kelan toimihenkilöiden eläkerahaston, Kevan, Kirkon keskusrahaston, Maatalousyrittäjien eläkelaitoksen, Merimieseläkekassan, Suomen Pankin Eläkerahaston ja Valtion Eläkerahaston sijoitustoiminnasta. Tilastoissa on mukana vain lakisääteinen työeläketurva.

Analyysi sijoitusvarojen määristä ja kohdentumisesta löytyy kokonaisuudessaan Telan verkkosivuilta sijoitusvarojen yhteenvedot.

Lisätiedot:

Johtava ekonomisti Reijo Vanne, puh. 040 729 0252

Analyytikko Peter Halonen, puh. 040 585 0450