Tuotto- ja riskinäkymien muutokset ohjasivat työeläkesijoituksia alkuvuonna

06.09.2012

Työeläkesijoitusten painopiste on siirtynyt yhä enemmän euroalueen ulkopuolelle, käy ilmi Työeläkevakuuttajat TELAn vuoden ensimmäistä puoliskoa koskevasta tilastoanalyysistä. Sijoituksia on siirretty alkuvuonna mm. kehittyville markkinoille. Erityisesti euroalueen valtioiden, myös Suomen, joukkovelkakirjojen osuus supistui.

Kaikkien Suomeen kohdistuvien sijoitusten määrä oli kesäkuun lopussa 46,2 miljardia euroa eli 32,2 prosenttia.

Telan jäsenyhteisöjen sijoituskanta oli vuoden ensimmäisen puoliskon lopussa yhteensä 143,4 miljardia euroa. Korkosijoituksia oli 47,5 %, osake- ja osaketyyppisiä sijoituksia 41,6 % sekä kiinteistösijoituksia 10,9 %.

- Sijoitusten likvidiyteen eli rahaksi muutettavuuteen kiinnitetään huomiota, mikä näkyy työeläkeyhtiöiden rahamarkkinasijoitusten lievänä kasvuna. Sijoittamisessa tärkeää on ollut riskienhallinta. Työeläkeyhtiöiden vakavaraisuus vahvistui alkuvuoden aikana, sanoo Telan analyytikko Maria Rissanen.

Maailmantalouden hidas kasvu ja Euroopan velkakriisi luovat edelleen epävarmuutta ja vaihtelua rahoitusmarkkinoille. Kriisinhoidon ytimessä ovat keskuspankkien tukitoimien monipuolinen jatkuminen ja valtiontalouksien rakenteelliset korjaukset.

- Haasteellisemmat ajat näkyvät eläkevakuuttajien salkunhoidossa. Epävarmuuden nousuun reagoidaan muuttamalla salkkujen sisältöjä enemmän ja nopeammin. Näillä liikkeillä sekä suojataan salkkuja että haetaan parempia tuottoja, sanoo Rissanen.

Työeläkevakuuttajat onnistuivat sijoitustoiminnassaan vuoden ensimmäisellä puoliskolla hyvin haastavasta markkinatilanteesta huolimatta. Koko toimialan nimellinen puolivuosituotto oli 4,3 %.

- Vaikka sijoitusmarkkinoilla vaihtelu on ollut suurta, hyvät tuotot osoittavat, että alan hajautettu varojenhallinta ja erilaiset sijoitusstrategiat toimivat. Työeläkesijoittajat pystyvät reagoimaan rahoitusmarkkinoiden ja maailmantalouden muutoksiin nopeastikin, Rissanen sanoo.

Turvallisimpiin kohteisiin ylikysyntää

Alkuvuosi oli rahoitusmarkkinoilla rauhallisempaa ja nousujohtoista. Vuoden toisella neljänneksellä euroalueen kriisi syveni ja taloutta koskevat odotukset synkkenivät, mikä heijastui rahoitusmarkkinoille rauhattomuutena ja suurina vaihteluina.

- Tilanne parani yleisesti ottaen toisen neljänneksen loppupuolella, mutta sijoitusmarkkinoiden sisäinen jakaantuminen jatkui. Kriisin keskiössä olevia riskillisempiä kohteita kartettiin ja turvallisimpiin kohteisiin kohdistui ylikysyntää, Rissanen sanoo.

Työeläkelaitosten sijoitusten yhteenlaskettu markkina-arvo kasvoi vuoden ensimmäisellä puoliskolla 7,1 miljardia euroa eli 5,2 prosenttia. Puolivuotiskauden kasvu vastaa keskimääräistä vuotuista kasvuvauhtia vuosina 2004-2011.

Vaikka vuoden toinen neljännes oli etenkin osakemarkkinoilla haastavaa aikaa, parhaimmat tuotot ensimmäisellä puolivuotiskaudella tulivat juuri osakesijoituksista. Taustalla oli vuoden alun ja kesäkuun hyvä kehitys.

Työeläkevakuuttajien sijoitustoiminnan tarkoituksena on hillitä tulevaisuuden työeläkemaksujen nostopaineita. Sijoitusten tuotoilla on tärkeä rooli koko järjestelmän rahoituksen kannalta.

- Nyrkkisääntö on, että jos sijoitusten pitkän aikavälin keskituotto alenee 0,5 prosenttiyksikköä, työeläkemaksuja tulee nostaa yhdellä prosenttiyksiköllä. Merkittävintä on siis tuottojen pitkän aikavälin kehitys. Markkinaheilahtelut tasaantuvat vuosikymmenten aikana.

Tuotot ovat olleet hyviä myös pitkällä aikajänteellä. Kun työeläkemaksun tulevaa kehitystä arvioidaan, reaalituotto-oletus pitkän aikavälin perusarviossa on 3,5 prosenttia. Yksityisalojen työeläkesijoitusten pitkän aikavälin vuotuinen reaalinen sijoitustuotto vuoden 1997 alusta alkaen kesäkuun 2012 loppuun asti oli 3,7 prosenttia.

Eläkevaroja koskeva Telan tilastoanalyysi sisältää tiedot eläkevakuutusyhtiöiden, eläkekassojen, eläkesäätiöiden, Kelan toimihenkilöiden eläkerahaston, Kevan, Kirkon keskusrahaston, Maatalousyrittäjien eläkelaitoksen, Merimieseläkekassan, Suomen Pankin Eläkerahaston ja Valtion Eläkerahaston sijoitustoiminnasta. Tilastoissa on mukana vain lakisääteinen työeläketurva.

Analyysi sijoitusvarojen määristä ja kohdentumisesta löytyy kokonaisuudessaan Telan verkkosivuilta sijoitusvarojen yhteenvedot.

Lisätietoja:

analyytikko Maria Rissanen, puh. 050 538 8898

analyysitoimintojen johtaja Reijo Vanne, puh. 040 729 0252

Työeläkevakuuttajat TELA ry on kaikkien Suomessa toimivien työeläkevakuuttajien edunvalvontajärjestö. Telan jäseninä ovat kaikki lakisääteistä työeläketurvaa hoitavat työeläkevakuuttajat.