Työeläkeala odottaa pelisääntöjä työhyvinvointitoiminnalle

28.09.2015

Finanssivalvonta julkisti tekemänsä tarkastuksen työeläkeyhtiöiden työhyvinvointitoiminnasta tänään. Telan edunvalvontajohtaja Nikolas Elomaa on tyytyväinen siihen, että selvitys on nyt valmis.

- On hyvä, että selvitys on tehty ja osoittaa, että kansallinen valvonta toimii. Työeläkevakuuttajat käyvät tulokset nyt huolella läpi ja perkaavat asian kukin tahollaan, Elomaa sanoo.

Finanssivalvonnan mukaan työhyvinvointitoiminta on ollut pääosin laadukasta ja johtanut hyviin tuloksiin. Työhyvinvointitoiminnalla on tärkeä rooli koko työeläkejärjestelmän kannalta, Elomaa korostaa. Sen tavoitteena on vähentää työntekijöiden riskiä tulla työkyvyttömäksi ja osaltaan ehkäistä joutumista työkyvyttömyyseläkkeelle.

- Ihmisten ennenaikainen työkyvyttömyys ja työkyvyttömyyseläkkeet ovat työeläkejärjestelmälle iso kuluerä. Hyvin järjestetyllä työhyvinvointitoiminnalla on vaikutusta koko eläkejärjestelmän rahoitukseen ja taloudelliseen kestävyyteen, Elomaa sanoo.

Työhyvinvointitoiminnalle ei ole laissa tähän saakka ollut velvoitetta eikä myöskään sääntelyä. Sääntelyn puuttumisen vuoksi kukin työeläkevakuuttaja on joutunut itse määrittelemään omat toimintatapansa ja käytäntönsä. Laki työhyvinvointitoiminnan sääntelystä on ollut valmistelussa vuodesta 2012, mutta työ ei valmistunut viime hallituskauden loppuun mennessä.

Työeläkeala on toivonut työhyvinvointitoiminnan tavoitteiden ja varojen käytön reunaehtojen tarkempaa määrittelyä, Elomaa korostaa. Finanssivalvonta kertoo antavansa tarkempia ohjeita työhyvinvointitoiminnan periaatteista loppuvuoden aikana.

- Lakisääteisen työeläkejärjestelmän varoilla katettava toiminta on syytä olla säänneltyä. Toivomme, että lainsäädännöllä tai valvojan ohjeistuksella pystytään nyt kattamaan mahdolliset harmaat alueet, Elomaa sanoo.

Laadukkaat työhyvinvointipalvelut, niihin liittyvä osaaminen ja työkalut voivat olla yksi valintaperuste, kun vakuutuksenottajat valitsevat työeläkeyhtiötä. Siten ne ovat myös yksi kilpailutekijä yhtiöiden välillä.

- Työeläkeyhtiöiden välinen kilpailu ei kuitenkaan ole itsetarkoitus. Sen tehtävä on tukea työeläkevakuutuksen perusperiaatteiden toteutumista ja palveluiden kehittämistä, sekä tehostaa toimintaa.

Työeläkevakuuttajien tarjoamat työkyvyn ylläpitotoiminta ja ammatillinen kuntoutus ovat osaltaan merkittävästi vaikuttaneet työkyvyttömyyseläkkeiden vähenemiseen viime vuosina.

Työkyvyttömyyseläkkeellä olevien suomalaisten määrä on ollut tasaisessa laskussa viime vuodet. Työkyvyttömyyseläkkeitä maksettiin yhteensä 2,16 miljardia euroa vuonna 2014. Niiden osuus on vajaat 10 % kaikista maksetuista työeläkkeistä.

Lisätietoja:

Telan johtaja Nikolas Elomaa, puh. 050 386 3339

Työeläkevakuuttajat TELA ry on kaikkien Suomessa toimivien työeläkevakuuttajien edunvalvontajärjestö. Telan jäseninä ovat kaikki lakisääteistä työeläketurvaa hoitavat työeläkevakuuttajat.