Työeläkealan it-kulut laskivat 14 miljoonalla viime vuonna

04.06.2015

Suomalaiset työeläkevakuuttajat käyttivät tietotekniikkaan viime vuonna yhteensä noin 245 miljoonaa euroa. It-kulut pienenivät edellisvuodesta noin 14 miljoonaa euroa. Tiedot käyvät ilmi Työeläkevakuuttajat Telan kokoamasta selvityksestä, joka tehtiin nyt kolmatta kertaa. Yhteinen tiedonkeruu mahdollistaa kattavan ja järjestelmällisen seurannan alan it-kulujen kehittymisestä.

Reilu puolet (53,5 %) kuluista aiheutui tietojärjestelmien ylläpidosta ja tuotannon hoidosta, yli kolmannes (39,4 %) kehittämisestä ja investoinneista. Loppuosa oli lakimuutoksista aiheutuneista muutostöistä.

- Kokonaiskustannukset ovat laskeneet edellisvuodesta, vaikka samaan aikaan monella toimijalla on ollut käynnissä keskeisten tietojärjestelmien, muun muassa korvaus- ja asiakkuusjärjestelmien kehityshankkeita. Taustalla vaikuttaa ylläpito- ja tuotantokustannusten pieneneminen sekä lakimuutosten aiheuttamien muutostarpeiden väheneminen, sanoo Telan kehityspäällikkö Mikael Kulikoff.

Kulut laskivat nyt toista vuotta peräkkäin. Seuraavan kahden vuoden aikana eläkeuudistus tulee kuitenkin vaikuttamaan merkittävästi työeläkealan tietojärjestelmiin ja niiden kustannuksiin. Kaikki lakimuutokset pitää aina ottaa huomioon järjestelmissä, koska eläkkeiden laskennassa sovelletaan takautuvasti sitä lainsäädäntöä, joka on kulloinkin ollut voimassa

- Uudistuksen tietojärjestelmäkustannuksiksi on arvioitu yhteensä noin 20 miljoonaa euroa. Kustannuksia pystytään rajoittamaan sillä, että uudistuksen vaikutukset kohdistuvat suurelta osin koko alan yhteisiin järjestelmiin, jolloin muutokset täytyy tehdä vain kertaalleen, Kulikoff korostaa.

Toiminnoittain tarkasteltuna suurin osa (reilut 56 %) kustannuksista aiheutui viime vuonna työsuhdetietojen keräämiseen, vakuutusmaksujen laskentaan sekä eläkkeiden hakemiseen, myöntämiseen ja maksamiseen liittyvistä menoista. Noin 29 % kuluista syntyi infrastruktuurista eli laitteista, tietoliikenteestä ja käyttöpalveluista. It-kuluista 6 % liittyi sijoitustoimintaan ja 8 % hallintoon ja muuhun toimintaan.

Työeläkealan it-kuluihin vaikuttaa ennen kaikkea järjestelmissä käsiteltävä suuri tietomäärä ja monimutkaiset toiminnallisuudet. Vuoden 2014 lopussa vakuutettuja oli noin 2,6 miljoonaa ja työeläkkeensaajia noin 1,4 miljoonaa. Vuoden 2014 aikana tehtiin noin 144 000 eläkepäätöstä.

Selvitykseen kerättiin tiedot kaikilta Telan jäseniltä eli lakisääteistä työeläketurvaa hoitavilta yksityisten ja julkisten alojen työeläkevakuuttajilta sekä Eläketurvakeskukselta.

Lisätietoja:

Kehityspäällikkö Mikael Kulikoff, puh. 040 7221270

Yhteenveto selvityksen tuloksista 2014 (pdf)pdf, 397 kB

Selvityksen luvut pähkinänkuoressa:

 • Tietotekniikan kokonaiskustannukset koko työeläkealalla 245 miljoonaa euroa vuonna 2014
 • Kokonaiskuluista 230 miljoonaa rahoitettiin vuosittain kerättävillä työeläkemaksuilla. 15 miljoonaa oli sijoitustoimintaan liittyviä it-kuluja, jotka rahoitetaan sijoitustoiminnan tuotoilla.
 • It-kustannusten osuus oli noin 39 % kaikista työeläkevakuuttajien toimintakuluista vuonna 2014
 • It-kustannusten osuus oli noin 1,0 % eläkevakuutusmaksuina kerätyistä tuloista (aiemmin ilmoitettu luku 1,2 oli virheellinen, luku korjattu 14.6.2017)
 • It-kulut jakautuivat vuonna 2014 ylläpitoon ja tuotantoon 53,5 %, kehitystyöhön ja investointeihin 39,4 % sekä lakimuutoksista aiheutuneisiin muutostöihin 7,1 %
 • Toiminnoittain kulut jakautuivat:
  • infrastruktuuriin 29,3 %
  • korvaustoimintaan (eläkkeensaajiin liittyvät it-prosessit, mm. eläkehakemusten käsittely, päätösten teko, eläkkeiden maksaminen ja neuvonta) 29,9 %,
  • vakuutustoimintaan (vakuutusten hoito ja vakuutettujen tietoihin työsuhteen aikana liittyvät it-prosessit) 26,4 %
  • sijoitustoimintaan 6,1 %
  • hallintoon ja muihin kuluihin 8,3 %

Työeläkevakuuttajat TELA ry on kaikkien Suomessa toimivien työeläkevakuuttajien edunvalvontajärjestö. Telan jäseninä ovat kaikki lakisääteistä työeläketurvaa hoitavat työeläkevakuuttajat.