Työeläkealan IT-kulut laskivat viime vuonna lähes 9 miljoonaa

20.06.2016

Suomalaiset työeläkevakuuttajat käyttivät tietojärjestelmiin vuonna 2015 yhteensä noin 236 miljoonaa euroa. IT-kulut pienenivät edellisvuodesta lähes 9 miljoonaa euroa. Tiedot käyvät ilmi Työeläkevakuuttajat Telan kokoamasta selvityksestä, joka tehtiin nyt neljättä kertaa. Yhteinen tiedonkeruu tähtää alan IT-kulujen kehittymisen seurantaan.

Suurin osa (62 %) kuluista aiheutui tietojärjestelmien ylläpidosta ja tuotannon hoidosta, runsas kolmannes (32 %) kehittämisestä ja investoinneista. Loppuosa oli lakimuutoksista aiheutuneita muutostöitä.

Työeläkealan IT-kulut ovat laskeneet kolmena perättäisenä vuotena.

– Tietoja on kerätty vuodesta 2012 lähtien. Kulut ovat olleet koko ajan laskussa, vaikka samaan aikaan monella toimijalla on ollut käynnissä keskeisten tietojärjestelmien, muun muassa korvaus- ja asiakkuusjärjestelmien kehityshankkeita, sanoo Telan kehityspäällikkö Mikael Kulikoff.

Työn alla oleva, vuonna 2017 voimaantuleva eläkeuudistus vaikuttaa merkittävästi työeläkealan tietojärjestelmiin.

– Uudistuksen tietojärjestelmäkustannuksiksi on arvioitu yhteensä noin 20 miljoonaa euroa. Kustannuksia pystytään hallitsemaan sillä, että käytössä on alan yhteisiä järjestelmiä, jolloin muutokset täytyy tehdä vain kertaalleen. Suurin osa eläkeuudistuksen kustannuksista kohdistuu tälle vuodelle ja osin vielä vuodelle 2017, Kulikoff toteaa.

Toiminnoittain tarkasteltuna suurin osa (58 %) kustannuksista aiheutui viime vuonna työsuhdetietojen keräämiseen, vakuutusmaksujen laskentaan sekä eläkkeiden hakemiseen, myöntämiseen ja maksamiseen liittyvistä menoista. Lähes 29 prosenttia kuluista syntyi infrastruktuurista eli laitteista, tietoliikenteestä ja käyttöpalveluista. IT-kuluista noin 6 prosenttia liittyi sijoitustoimintaan ja 7 prosenttia hallintoon ja muuhun toimintaan.

Alan IT-kuluihin vaikuttaa ennen kaikkea järjestelmien monimutkaisuus ja suuret tietomäärät.

– Työeläkevakuuttajien perustyö vaatii järjestelmiltä paljon. Prosessit ovat pitkälti automatisoituja, ja järjestelmiin pitää ohjelmoida koko kansallinen lainsäädäntö. Siihen ei markkinoilla ole tarjolla valmisohjelmistoja, Kulikoff kertoo.

Työeläkejärjestelmässä on tiedot kaikkien Suomessa töitä tekevien nykyisistä ja entisistä työsuhteista, ansaitusta palkoista ja eläkkeistä. Vuoden 2015 lopussa vakuutettuja oli noin 2,5 miljoonaa ja työeläkkeensaajia noin 1,4 miljoonaa. Vuoden 2015 aikana tehtiin noin 146 000 eläkepäätöstä.

Selvitykseen kerättiin tiedot kaikilta Telan jäseniltä eli lakisääteistä työeläketurvaa hoitavilta yksityisten ja julkisten alojen työeläkevakuuttajilta sekä Eläketurvakeskukselta.

Lisätietoja:

Kehityspäällikkö Mikael Kulikoff, puh. 040 7221270

Yhteenveto selvityksen tuloksista 2015pdf, 368 kB

Selvityksen luvut pähkinänkuoressa:

 • Tietotekniikan kokonaiskustannukset koko työeläkealalla 236 miljoonaa euroa vuonna 2015
 • Kokonaiskuluista noin 220 miljoonaa rahoitettiin vuosittain kerättävillä työeläkemaksuilla. Sijoitustoiminnan IT-kustannukset, noin 14,9 miljoonaa, rahoitetaan sijoitustoiminnan tuotoilla.
 • IT-kustannusten osuus oli noin 38 prosenttia kaikista työeläkevakuuttajien toimintakuluista vuonna 2015
 • IT-kustannusten osuus oli noin 1 prosentti eläkevakuutusmaksuina kerätyistä tuloista
 • IT-kulut jakautuivat vuonna 2015 ylläpitoon ja tuotantoon 62,0 prosenttia, kehitystyöhön ja investointeihin 32,3 prosenttia sekä lakimuutoksista aiheutuneisiin muutostöihin 5,6 prosenttia
 • Toiminnoittain kulut jakautuivat:
  • infrastruktuuriin 28,7 prosenttia,
  • korvaustoimintaan (eläkkeensaajiin liittyvät it-prosessit, muun muassa eläkehakemusten käsittely, päätösten teko, eläkkeiden maksaminen ja neuvonta) 31,7 prosenttia,
  • vakuutustoimintaan (vakuutusten hoito ja vakuutettujen tietoihin työsuhteen aikana liittyvät it-prosessit) 26,3 prosenttia,
  • sijoitustoimintaan 6,3 prosenttia,
  • hallintoon ja muihin kuluihin 7,0 prosenttia.

Työeläkevakuuttajat TELA ry on kaikkien Suomessa toimivien työeläkevakuuttajien edunvalvontajärjestö. Telan jäseninä ovat kaikki lakisääteistä työeläketurvaa hoitavat työeläkevakuuttajat.