Työeläkealan it-kulut pysyivät lähes ennallaan

15.06.2018

Suomalaisten työeläkevakuuttajien tietotekniikkaan ja -järjestelmiin kohdistuvat kulut olivat viime vuonna yhteensä noin 223 miljoonaa euroa. Vuoteen 2016 verrattuna it-kulut nousivat 1,2 prosenttia (2,6 miljoonaa euroa).

Tiedot käyvät ilmi Työeläkevakuuttajat Telan kokoamasta selvityksestä, joka tehtiin nyt kuudetta kertaa. Koko työeläkealan yhteinen tiedonkeruu mahdollistaa kattavan ja järjestelmällisen seurannan alan it-kuluista sekä niiden kehittymisestä.

- Kustannukset ovat laskeneet monta vuotta, ja nyt lasku taittui. Hienoiselle kulujen nousulle ei voi osoittaa yhtä selkeää syytä vaan se on usean asian summa. Kun katsotaan kokonaisuutta, niin it-kulut ovat olleet laskussa jo vuosia, kertoo Telan kehityspäällikkö Mikael Kulikoff.

Vuonna 2017 alan it-kustannuksista valtaosa (68,0 %) aiheutui tietojärjestelmien ylläpidosta ja tuotannon hoidosta. Reilu neljännes (26,5 %) kuluista puolestaan kohdistui kehitysinvestointeihin. Lakimuutoksista aiheutuvat pakolliset muutostarpeet muodostivat 5,6 % kaikista it-kuluista.

Isoista lakimuutoksista aiheutuu kuluja pitkälle ajalle

- Eläkeuudistus tuli voimaan vuonna 2017, ja siihen valmistauduttiin useampi vuosi. Eläkeuudistuksesta aiheutui yhä kuluja viime vuonna. Seuraava lakimuutoksesta aiheutuva iso tietojärjestelmähanke on tulorekisterin käyttöönotto vuonna 2019, sanoo Kulikoff.

Tulorekisterin ohella digitalisaatio asettaa työeläkealan palveluille uusia vaatimuksia, ja uudentyyppisten sähköisten palveluiden kehitys vaatii investointeja.

Työeläkealan it-kuluihin vaikuttaa järjestelmissä käsiteltävä suuri tietomäärä: järjestelmissä on tiedot kaikkien Suomessa töitä tekevien nykyisistä ja entisistä työsuhteista, ansaituista palkoista ja eläkkeistä. Vuoden 2017 lopussa työeläkevakuutettuja oli noin 2,6 miljoonaa ja työeläkkeensaajia noin 1,5 miljoonaa. Vuoden 2017 aikana tehtiin yhteensä 157 000 eläkepäätöstä.

Selvitykseen on kerätty tiedot kaikilta Telan jäseniltä eli lakisääteistä työeläketurvaa hoitavilta yksityisten ja julkisten alojen työeläkevakuuttajilta sekä Eläketurvakeskukselta. Selvitys kattaa lähes kaikki it-kustannukset.

Lisätietoja:

Kehityspäällikkö Mikael Kulikoff, puh. 040 722 1270

Yhteenveto it-kustannusselvityksen tuloksista 2017pdf, 182 kB

Selvityksen luvut pähkinänkuoressa:

 • Tietotekniikan kokonaiskustannukset koko työeläkealalla olivat 222,7 miljoonaa euroa vuonna 2017.
 • Kokonaiskuluista noin 204,5 miljoonaa euroa rahoitettiin vuosittain kerättävillä työeläkemaksuilla. Loput 18,2 miljoonaa oli sijoitustoimintaan liittyviä it-kuluja, jotka rahoitetaan sijoitustoiminnan tuotoilla.
 • It-kustannusten osuus oli 35,7 % kaikista työeläkevakuuttajien toimintakuluista vuonna 2017 (sisältää myös sijoitustoiminnan kulut).
 • It-kuluista kohdistui vuonna 2017 ylläpitoon ja tuotantoon 68,0 %, kehitysinvestointeihin 26,5 % ja lakimuutoksista aiheutuneisiin muutostarpeisiin 5,6 %.
 • It-kulujen jakautuminen toiminnoittain vuonna 2017:
  • infrastruktuuri 28,7 % (laitteet, tietoliikenne ja käyttöpalvelut)
  • vakuutustoiminta 24,5 % (vakuutusten hoito ja vakuutettujen tietoihin työsuhteen aikana liittyvät it-prosessit)
  • korvaustoiminta 31,0 % (eläkkeensaajiin liittyvät it-prosessit, kuten eläkehakemusten käsittely, päätöksenteko, eläkkeiden maksaminen ja neuvonta)
  • sijoitustoiminta 8,1 %
  • hallinto ja muut 7,7 %.