Työeläkesijoitukset tuottivat 2,3 prosenttia vuoden alkupuoliskolla

04.09.2013

Työeläkevakuuttajien sijoitukset tuottivat vuoden ensimmäisellä puoliskolla kokonaisuudessaan 2,3 prosenttia. Sijoitusvarat kasvoivat puolen vuoden aikana yhteensä 4,1 miljardia euroa. Koko vuoden kasvu on vuosina 2004-2012 ollut keskimäärin 7,7 miljardia euroa. Tiedot käyvät ilmi Työeläkevakuuttajat TELAn sijoitusanalyysistä.

- Toisen vuosineljänneksen haastavissa markkinaolosuhteissa, korkotason noustessa ja osakemarkkinoiden laskiessa, tuottojen tekeminen oli huomattavasti alkuvuotta vaikeampaa, sanoo Telan analyytikko Maria Rissanen.

- Vaikka toisen neljänneksen aikana tapahtuikin pientä notkahdusta, kokonaisuutena ensimmäisen vuosipuoliskon kehitys muodostaa edelleen hyvän pohjan loppuvuotta ajatellen. Pitkällä aikajänteellä tuotot ovat edelleen hyvällä tasolla.

Parhaiten vuoden alkupuoliskolla tuottivat osakkeet ja osuudet (4,5 %). Osakemarkkinoiden ensimmäisen neljänneksen aikainen nousu oli huomattavan vahvaa. Kiinteistösijoitukset tuottivat 2,5 prosenttia. Korkosijoituksissa päädyttiin nollatuoton tuntumaan.

Kaikista työeläkesijoituksista oli kesäkuun lopussa korkosijoituksia 45,3 prosenttia, osake- ja osaketyyppisiä sijoituksia 43,9 prosenttia sekä kiinteistösijoituksia 10,8 prosenttia. Rissasen mukaan merkittävimmät muutokset olivat siirtymät noteeratuista osakkeista ja joukkovelkakirjoista kohti rahamarkkinasijoituksia ja muita osake- ja osaketyyppisiä sijoituksia.

- Nyt on palattu kohti vuoden alun vähäriskisempää tilannetta. Riskitasoa on pienennetty, mutta samalla on sijoitusjakaumaa uudelleenmuokattu. Nyt haetaan tuottoja muualta kuin perinteisistä korko- ja osakesijoituksista.

Kotimaisten sijoitusten osuus kasvoi pitkästä aikaa

Työeläkesijoitukset ovat viime vuosina siirtyneet yhä enemmän euroalueen ulkopuolisiin maihin, uusiin tuottavampiin kohteisiin. Tämän vuoden toisella neljänneksellä euroalueen ulkopuolisten sijoitusten määrä kuitenkin pieneni, ja kotimaiset sijoitukset kasvoivat.

Vuoden ensimmäiseen neljännekseen verrattuna kotimaisten sijoitusten osuus nousi 1,2 prosenttiyksikköä, joka vastaa 1,5 miljardia euroa. Kaikkiaan työeläkevaroja oli vuoden ensimmäisen puoliskon lopulla 153,7 miljardia euroa, josta kotimaassa 47,3 miljardia euroa. Suomeen kohdistuvien sijoitusten osuus on kaikista sijoituksista 30,8 prosenttia. 24,7 prosenttia on sijoitettu muualle euroalueelle ja 44,6 euroalueen ulkopuolelle.

Suomalaisten työeläkkeistä noin neljäsosa rahoitetaan aiemmin rahastoiduilla maksuilla ja niiden sijoitusten tuotoilla. Sijoitustoiminnan tavoitteena on hillitä työeläkemaksujen nostopaineita tulevaisuudessa. Koko järjestelmän rahoituksen kannalta merkitystä on ennen kaikkea sijoitusten pitkän aikavälin kehityksellä.

Eläkevaroja koskeva Telan tilastoanalyysi sisältää tiedot eläkevakuutusyhtiöiden, eläkekassojen, eläkesäätiöiden, Kelan toimihenkilöiden eläkerahaston, Kevan, Kirkon keskusrahaston, Maatalousyrittäjien eläkelaitoksen, Merimieseläkekassan, Suomen Pankin Eläkerahaston ja Valtion Eläkerahaston sijoitustoiminnasta. Tilastoissa on mukana vain lakisääteinen työeläketurva.

Analyysi sijoitusvarojen määristä ja kohdentumisesta löytyy kokonaisuudessaan Telan verkkosivuilta, Sijoitusvarojen yhteenvedot -sivulta.

Lisätietoja:

analyytikko Maria Rissanen, puh. 050 538 8898

Työeläkevakuuttajat TELA ry on kaikkien Suomessa toimivien työeläkevakuuttajien edunvalvontajärjestö. Telan jäseninä ovat kaikki lakisääteistä työeläketurvaa hoitavat työeläkevakuuttajat.