Työeläkesijoituksilla vahva alkuvuosi

31.05.2012

Työeläkelaitosten sijoitusten yhteenlaskettu markkina-arvo kasvoi vuoden ensimmäisellä neljänneksellä 8,1 miljardia euroa eli 5,9 prosenttia, käy ilmi Työeläkevakuuttajat TELAn tilastoanalyysistä. Telan jäsenyhteisöjen sijoituskanta oli vuoden ensimmäisen neljänneksen lopussa yhteensä 144,4 miljardia euroa.

Ensimmäisen neljänneksen aikana sijoitusvarojen kasvu oli keskimääräistä rivakampaa. Sen jälkeen euroalueen reunamaita ravisteleva velkaongelma ja epävarmuus maailmantalouden kasvun jatkumisesta ovat muuttaneet tilannetta.

- Alkuvuoden kasvu toimii kuitenkin loppuvuotta ajatellen hyvänä puskurina nyt, kun rahoitusmarkkinoilla on haasteellisemmat ajat, sanoo Telan analyytikko Maria Rissanen.

Koko työeläkejärjestelmän rahoituksen kannalta yksittäistä vuotta suurempi merkitys on pitkän aikavälin kehityksellä.

- Markkina-arvojen muutosten vaikutukset tasaantuvat vuosien vuosikymmenien aikana. Tärkeintä on keskimääräinen suunta, Rissanen korostaa.

Alkuvuoden kasvun taustalla vaikuttaa ennen kaikkea rahoitusmarkkinoiden, erityisesti osakemarkkinoiden, vahva kehitys. Telan jäsenyhteisöjen yhteenlaskettu noteerattujen osakkeiden (mukaan lukien rahastot) markkina-arvo oli ensimmäisen neljänneksen lopussa 45,6 miljardia euroa, mikä on 6 miljardia euroa enemmän kuin vuoden 2011 lopussa. Kasvu koostuu sekä nettomääräisistä ostoista (1,9 mrd euroa) että sijoitusten arvonnoususta (4,1 mrd euroa).

Työeläkelaitosten sijoitusten jakautuminen

Työeläkelaitosten sijoitukset jakautuivat eri omaisuuseriin siten, että korkosijoituksia oli 47,2 %, osake- ja osaketyyppisiä sijoituksia 42,8 % sekä kiinteistösijoituksia 10,0 %.

- Markkinakehityksestä ja -näkemyksestä kertoo myös se, että euroina tarkasteltuna vain rahamarkkinasijoitusten ja TyEL –takaisinlainojen osuudet pienenivät, Rissanen toteaa.

Sijoitusten alueellisessa jakaantumisessa näkyi siirtymää euroalueen ulkopuolisiin maihin, muutosta oli lähes 2 prosenttiyksikköä. Varsinkin euroalueen ulkopuolisten noteerattujen osakkeiden osuus oli kasvussa. Euroalueen ulkopuolisten sijoitusten osuus on viime vuodet ollut nousussa, muutaman vuoden poikkeusta lukuun ottamatta.

Suomeen kohdistuvien sijoitusten arvo oli lähes 49 miljardia euroa. Suhteellinen osuus oli edelleen noin 34 % koko sijoitusomaisuudesta. Sijoituksista toinen kolmasosa on muissa euroalueen maissa ja viimeinen kolmannes euroalueen ulkopuolisissa maissa, mm. Ruotsissa, Sveitsissä, Iso-Britanniassa ja USA:ssa.

- Työeläkevarat on lain mukaan sijoitettava tuottavasti ja turvaavasti. Tämä edellyttää sijoitusten hajauttamista paitsi riskiltään erilaisiin kohteisiin, myös alueellisesti, Rissanen muistuttaa.

Telan eläkevaroja koskeva tilastoanalyysi sisältää tiedot eläkevakuutusyhtiöiden, eläkekassojen, eläkesäätiöiden, Kelan toimihenkilöiden eläkerahaston, Kevan, Kirkon keskusrahaston, Maatalousyrittäjien eläkelaitoksen, Merimieseläkekassan, Suomen Pankin Eläkerahaston ja Valtion Eläkerahaston sijoitustoiminnasta. Tilastoissa on mukana vain lakisääteinen työeläketurva.

Telan verkkosivuilta löytyy laajempi analyysi sijoitusvarojen määristä ja kohdentumisesta

Lisätietoja:
analyytikko Maria Rissanen, puh. 050 538 8898
analyysitoimintojen johtaja Reijo Vanne, puh. 040 729 0252

Työeläkevakuuttajat TELA ry on kaikkien Suomessa toimivien työeläkevakuuttajien edunvalvontajärjestö. Telan jäseninä ovat kaikki lakisääteistä työeläketurvaa hoitavat työeläkevakuuttajat.