Työeläkevakuutuksessa tarvittavien puskureiden tarve tarkentuu selvityksillä

19.11.2012

Työkyvyttömyyseläkkeiden rahoittamiseen liittyvistä työeläkeyhtiöiden puskurivaroista on viime aikoina julkisuudessa esitetty epätarkkoja näkemyksiä. Rahapuskureista on syntynyt sellainen kuva, että yksityisalojen pienten ja suurten työnantajien työkyvyttömyyseläketapausten varalle kerätyt puskurit olisivat keskenään epäsuhtaiset. Työkyvyttömyysmaksua kerätään osana työeläkemaksua. Puskureita käytetään tasapainottamaan eläketapausten määrissä tapahtuvan heilahtelun vaikutuksia. Työkyvyttömyyseläkkeiden lisäksi puskureissa on osuudet myös vanhuuseläkkeitä ja maksutappioita varten.

- Uusimpien laskelmien mukaan tällä hetkellä ollaan kuitenkin tasapainotilanteessa. Suhteessa työeläkevakuutusyhtiöiden kannettavaksi jäävään arvioituun vakuutusriskiin puskurit on oikeudenmukaisesti mitoitettu suurten ja pienten työnantajien välillä, sanoo Työeläkevakuuttajat Telan analyysitoiminnoista vastaava johtaja Reijo Vanne.

Puskureiden kasvun taustalla on työkyvyttömyyseläkkeiden määrän voimakas lasku 1990-luvun lopulla. Tuolloin kerättiin jälkikäteen tarkastellen tarpeettoman paljon varoja suhteessa katettaviin työkyvyttömyyseläkkeisiin ja syntynyt ylijäämä siirrettiin työkyvyttömyyseläkepuskureihin.

Työkyvyttömyyseläkepuskurin pienentämiseksi pienten ja keskisuurten työnantajien työkyvyttömyysmaksuja alennettiin vuosina 2002-2005. Tämän jälkeen pienten ja keskisuurten yritysten työkyvyttömyys- ja työttömyyseläkemaksuja alennettiin erikokoisten työnantajien keskinäisen tilanteen tasapainottamiseksi vuosina 2006-2011 yhteensä vielä 1,2 miljardia euroa. Vuodesta 2012 lähtien työkyvyttömyysmaksua on alennettu kaikille työnantajille.

Vakuutusliikkeen puskureiden riittävyydestä ja käytöstä tehdään parhaillaan selvityksiä, jotta saadaan edelleen tarkempaa tietoa tulevien maksujen tarpeesta. Selvitykset valmistuvat ensi vuoden kevään loppuun mennessä. Työmarkkinajärjestöt käyttävät selvityksiä tulevien, työeläkemaksua koskevien neuvottelujensa taustatietona.

Selvitykset tekee Työeläkevakuuttajat Telan laskuperustejaos. Siihen kuuluvat työeläkeyhtiöiden vakuutusmatemaatikot sekä asiantuntijoina Eläketurvakeskuksen ja sosiaali- ja terveysministeriön edustajat.

Työeläkevakuuttajien tekemien vakuutusmatemaattisten laskelmien perusta tulee lainsäädännöstä, jonka mukaan vakuutusmaksut on määritettävä turvaaviksi ja kohtuullisiksi. Kerättävät vakuutusmaksut on aina mitoitettava niin, että maksettavaksi tulevat korvaukset varmasti pystytään kattamaan. Tämän lähtökohdan vuoksi kerättävistä maksuista kertyy tyypillisesti ylijäämää. Kohtuullisuusperiaatteen mukaan liian suureksi kertynyttä ylijäämää on palautettava mahdollisimman oikeudenmukaisella tavalla.

- Vakuutusmatemaattiset laskelmat perustuvat aina arvioihin, joissa tulevaisuutta pyritään ennustamaan historiassa tapahtuneen avulla. Vaikka laskelmat tehdään oikein ja arviot parhaiden käytössä olevien tietojen valossa, ei tietenkään voida mitenkään taata, että todellisuus lopulta noudattaa näitä arvioita, Vanne korostaa.

- Lisäksi työeläkevakuutuksessa vastuu jää vakuutusyhtiölle, vaikka vakuutus päättyisi. Tästä syystä puskureiden kautta on pystyttävä rahoittamaan eläketapauksia myös pitkän ajan takaa.

Lisää taustatietoja työeläkemaksusta ja työkyvyttömyyspuskureista löytyy verkkosivuiltamme Kysymyksiä ja vastauksia työeläkemaksusta ja työkyvyttömyysosasta.

Lisätiedot:

Analyysitoimintojen johtaja Reijo Vanne, puh. 040 729 0252

Työeläkevakuuttajat TELA ry on kaikkien Suomessa toimivien työeläkevakuuttajien edunvalvontajärjestö. Telan jäseninä ovat kaikki lakisääteistä työeläketurvaa hoitavat työeläkevakuuttajat.